Публикация

120 делегати от 8 държави обсъдиха новостите в областта на нервните болести

120 делегати от 8 държави обсъдиха новостите в областта на нервните болести

Седмият национален конгрес с международно участие, организиран от Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с подкрепата на Военномедицинска академия (ВМА), се проведе в периода 1-3 октомври 2021 г. в София.


В събитието се включиха над 120 делегати от 8 държави – България, Италия, Португалия, Сърбия, Република Северна Македония, Турция, Хърватия и Швейцария, студенти по специалностите медицина, медицинска сестра, кинезитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия от различни български медицински университети, Националната спортна академия „Васил Левски”, както и от висши училища в Република Северна Македония.


Форумът бе „открит” с представянето на новото издание на „Учебник по нервни болести. Клинична неврология”

 

с участието на 34 автори от различни области на медицината. Половината от авторите са изтъкнати водещи учени, практици в своята област от Военномедицинска академия, изтъкна проф. Екатерина Титянова, ръководител на Клиниката по функционална диагностика на нервната система на ВМА и председател на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика.


Новото издание е посветено на болести на нервната система и е продължение на учебника по обща неврология – създадено е като интердисциплинарно ръководство, предназначено за студенти по медицина, медицинска рехабилитация и кинезитерапия, общопрактикуващи лекари, специалисти в различни области на медицината, специализанти и докторанти, в чиято задължителна учебна програма са включени дисциплините „Нервни болести“ и „Кинезитерапия при нервни и психични болести“.


За първи път форумът разглежда проблемите на женското здраве

 

с акцент рисковите фактори, диагностиката и лечението на мозъчния инсулт и неговата първична и вторична профилактика. В отделна сесия бяха дискутирани и актуални проблеми на неврорехабилитацията при различни заболявания на нервната система.


По време на събитието се проведе и интердисциплинарният симпозиум „Иновации в медицината”, в който бяха представени новости в невроонкологията, неврофармакологията и неврорехабилитацията.


За четвърти път на тържествена церемония бе присъдена и наградата „Невросонолог на годината“

 

за приноси в ултразвуковата диагностика на нервната система. Носител на престижното отличие тази година е проф. Емилия Христова.


Конгресът се съпътства от изложба под наслов „Арт терапия“ – творби на болни с неврологични заболявания и лица в напреднала възраст.

Коментари