Публикация

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА БАПЗГ ПРИЗОВА ЗА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА БАПЗГ ПРИЗОВА ЗА СПЕШНИ МЕРКИ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В БЪЛГАРИЯ

За спешни мерки за спасяването на здравните грижи в България призова Националният съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в Апел към бъдещите народни представители, българските граждани – техни избиратели и институциите. Документът бе приет на заседание на Националния съвет на БАПЗГ, проведено на 7 октомври 2021 г.

 Днес, повече от всякога, е нужно национално съгласие и решителни действия за преодоляване на критичния недостиг на медицински сестри, акушерки, фелдшери, лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински  и рентгенови лаборанти. Изискват се неотложни и незабавни промени в организацията на работа, условията на труд и размера на трудовите възнаграждения, така че всички медицински специалисти да работят тук и сега!“, се казва в Апела, подписан от председателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева.

Националният съвет на Асоциацията призовава всички политически партии да обявят за свой основен приоритет здравето на нацията и настоява политическите субекти да постигнат съгласие за незабавни, ясни и конкретни действия за запазване на здравните грижи за българите. В Апела са посочени и основните стъпки, които следва да се предприемат:

 

1. Приемане на Национална стратегия за развитието на здравните грижи в Република България с конкретни срокове, финансово обезпечаване и отговорни институции.

 

2. Осигуряване на начална работна заплата за специалистите по здравни грижи в размер на три минимални работни заплати.

 

3. Приемане на стандарти за всяка от специалностите в направление „Здравни грижи“, които да включват необходимия брой медицински специалисти спрямо броя на пациентите, както и спрямо броя на децата и учениците в детските ясли, детските градини и училищата.

 

4. Диференцирано заплащане на труда, съобразно придобитата квалификация.

 

5. Задължително, обезпечено от работодателите и държавата, продължаващо обучение и гаранции за кариерно развитие в професията.

 

В документа се казва още:

Повече от 10 години  алармираме безответно, че в България работят около 23 000 медицински сестри, а на здравната ни система са нужни поне още 35 000. Акушерките у нас са около 4000, а са нужни поне още толкова. Не достигат фелдшери/лекарски асистенти в екипите на спешните звена, в региони със затруднен достъп до медицинска помощ и здравни грижи. Системата на здравеопазване работи с недостатъчен брой медицински и рентгенови лаборанти, а броят на рехабилитаторите е крайно недостатъчен за възстановяване на пациентите след етапа на активно лечение. Средната възраст на специалистите по здравни грижи вече е над 55 години, а броят на кандидатите за тези професии продължава да е недостатъчен, въпреки включването на направление „Здравни грижи“ в списъка с приоритетните направления и отпускането на повече бройки за първокурсници по държавна поръчка.

За да се спаси съсловието от изчезване и за да не се застрашава националната здравна сигурност, са нужни решителни действия. Това е кауза, около която сме длъжни да се обединим!“

Националният съвет на БАПЗГ изтъква, че е дошъл преломният момент да се преосмисли проблемът с недостига на персонал и да се предприемат революционни промени, а не козметични действия, с които работодателите се опитват да се справят ден за ден. 

В Апела се каза още:

Решаването на проблема изисква той да се превърне в мисия и реални действия на бъдещите управляващи политици, които да почувстват с мисълта, морала и човещината си, че повече от 15 000 медицински специалисти за заразени с COVID-19, много колеги напускат системата и няма кой да ги замести, а нашите пациенти отчаяно се нуждаят от грижи. Бъдещите медицински специалисти на България са тук, но е нужно да повярват, че са желани, че ще бъдат ценени и уважавани. Настоящите медицински специалисти са Героите на нашето време – в защитни облекла и маски, уморени и изтощени, продължаващи битката с предизвикателствата и трудностите, въпреки оределите професионални редици. Те са тези, които не жалят сили за своите пациенти, надмогвайки здравния риск и умората, неизменно до страдащите и нуждаещите се от лечение, подкрепа и квалифицирани здравни грижи. Защото знаят, че са призвани да дават Любов, Вяра и Надежда, че ще има Утре. И това Утре трябва да бъде по-добро от Днес!

Уважаеми политици, решението на проблема е във Вашите ръце – с воля за промяна, воля за морал и отговорност, воля за спасяване на здравната национална сигурност! Издигнете се до висотата на очакванията на медицинските специалисти и на хората – Вашите избиратели – за по-добра здравна грижа и просперитет!“

Документът завършва с думите:

Ние от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи отказваме да носим отговорност за неблагополучията в здравната система и твърдо настояваме за решения днес, утре ще бъде късно! Ако останете глухи за нашия апел, утре Ви очаква горчивата чаша на понесената отговорност. Отговорност, която ще Ви търсят идните поколения!“

Прикачени файлове

БАПЗГ - Апел.pdf

Коментари