Публикация

Въвеждат се по-строги противоепидемични мерки в София - област

Въвеждат се по-строги противоепидемични мерки в София - област

По-строги противоепидемични мерки в София - област влизат в сила от днес. В следващите две седмици – до 24 октомври, се преустановяват провежданията на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.


Преустановяват се масовите спортни събития на закрито

 

а на открито се провеждат без публика, с изключение на включените в годишния държавен спортен календар.


Посещенията на кина, театри и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от най- малко 1,5 м между посетителите и носене на защитни маски за лице.

 

Преустановяват се организирани групови посещения на музеи и галерии.

 

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски и административни обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.


На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение

 

осигуряване на контрол на влизащите и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

 

Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове, танцови, музикални и други школи. Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца също не са позволени.

 

Събирания от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) се провеждат в присъствие на максимум 15 души.

 

За учениците от Софийска област се въвежда ротационен принцип на обучение

 

както следва:

 

  • за периода от 12 до 17 октомври класовете 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 12 клас се обучават присъствено, а класовете 5, 6, 9, 10 и 11 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда;
  • за периода от 18 до 24 октомври класовете 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 10 клас се обучават присъствено, а класовете 6, 8, 9, 11 и 12 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Детските градини и ясли са отворени, като работят при строго спазване на противоепидемичните мерки

 

Площадки за игра и паркове са отворени при специален режим на посещение – спазване на дистанция и избягване на струпване на хора.

 

Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт от Софийска област.

 

Спират посещенията/свижданията в лечебните заведения

 

Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на лечебното заведение и въведени конкретни мерки).

 

Преустановяват се посещенията/свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в домовете за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на институцията и въведени конкретни мерки).

Коментари