Публикация

Първа постерна награда за УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ на XX Национален конгрес по неврология

Първа постерна награда за УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ на XX Национален конгрес по неврология

В периода 07 – 10 октомври 2021 г. в к.к. „Златни пясъци” се проведе XX Национален конгрес по неврология. Форумът бе открит от председателя на Българското дружество по неврология акад. Иван Миланов. В него взеха участие невролози от страната и чужбина.


Невролози, специализанти, медицински сестри и студенти от Отделението по нервни болести на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” направиха

 

7 постерни презентации, касаещи неврологични усложнения при пациенти с Ковид 19

 

и редица случаи, които представляват диференциално- диагностично и терапевтично предизвикателство.


Единият от тях бе удостоен с първа постерна награда. Докладът бе представен от д-р Кристина Димитрова. Разработката е съвместна с д-р Румяна Дренска, началник на Лабораторията по имунология в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“, и разглежда серологични и ликворни имунологични маркери при неврологични пациенти с Ковид 19.


Активно участие взеха и медицинските сестри от отделението с два лекционни доклада в сестринската сесия. Рехабилитаторът Християн Цинигаров участва в научната програма с лекция, касаеща появата на genu recurvatum, проблем, възникващ след мозъчно-съдови инциденти поради хиперекстензия в коленната става и методи за възстановяване.

Коментари