Публикация

БОНД е гарант за прилагането на Европейския план за борба с рака у нас

БОНД е гарант за прилагането на Европейския план за борба с рака у нас

Уважаеми колеги, 

Настоящият брой на списанието на Българското онкологично научно дружество излиза след задълбочена дискусия в Управителния съвет. Дискусия, която бе проведена както между нас, така и с представители на онкологичната общност, не само в областта на медицинската онкология, но и в областта на хирургията, патологията, лъчелечението и редица други области, които са пряко или косвено свързани с лечението на рака.

 

Дойде моментът да вземем инициативата в наши ръце, тъй като се оказва, че институциите може би в момента търсят своите приоритети или ако са припознали някои от приоритетите в областта на рака като такива, изпълнението им като че ли по редица обективни или субективни причини липсва. В края на краищата лечението, диагностиката и мерките спрямо рака са работа на лекарите и то на тези лекари, които се занимават с диагностиката, лечението и проследяването на тези болни.

 

Мисля, че дойде моментът ние да вземем в наши ръце инициативата, тъй като не може само да разчитаме някой, напр. абстрактното понятие „Държавата“, абстрактното понятие „някой от горе“, да се намеси и да сложи ред в нещо, което трябва да бъде водещо в действията ни. Това нещо е Европейският противораков план, или както е по-редно да се нарича - Европейски план за борба с рака. Неслучайно тази година, в навечерието на Световния ден за борба с рака, Европейската комисия представи и този свой план като първостепенен приоритет в областта на здравеопазването на Комисията „Фон дер Лайен“ и основен стълб на един силен Европейски здравен съюз.

 

Всичко това е на базата на използването на новите технологии, на научните изследвания и иновациите като отправна точка в Плана за борба с рака и така се определя нов подход на Европейския съюз към грижите, профилактиката и лечението на рака. Не случайно, както споменах, това стана в навечерието на Световния ден за борба с рака, когато се прави равносметка и е естествено на този ден да се оповестява една такава изключително важна инициатива.

 

Ние, като Българското онкологично научно дружество, което от десетилетия работи, като инстанция, която за първи път в страната създаде единни стандарти на противотуморно лекарствено лечение, включително с най – съвременните иновативни биологични лекарства, ни костваше между другото не малко. Като обединение на тези, които мислят с главите си и са посветили живота си на борбата с рака, искаме да уведомим всички – и обществото, и институциите, и политиците, и всеки един гражданин поотделно, че ще се опитаме максимално да бъдем гаранти и активна страна в налагането на този план, и това той да стане действителност. Че няма да допуснем измислени комисии, комисийки, комитети, работни групи и всякакви такива разбиващи инициативи да се случат, защото както споменах в самото начало особено в България искаш ли да не стане нещо - направи работна група.

 

Няма нужда от работна група - ние си имаме национална институция, ние си имаме национално Българско онкологично научно дружество, което да може да следи за това тези приоритети да станат активно приложими в страната, в тези срокове, в които Европейската комисия го изисква. Ние активно ще влезем в комуникация и с Председателя на Европейската комисия, и с Комисаря по здравеопазването - Стела Кириакидис и с всичко, с което можем, ще ги подкрепяме, за това Европейския план за борба с рака да се случи в нашата страна.


При това да се случи в тези темпове, с това качество и с тези изисквания, както във всяка една друга европейска страна. Защото ние сме европейци. Защото ние сме човешки същества. Като такива ние имаме право да бъдем третирани равно с всички човешки същества в Европейския съюз. Не можем в лечението на рака да бъдем външна граница, някаква зона, там в покрайнините, някаква провинция. Това е невъзможно. Сега е момента ние да бъдем настоятелни, безкомпромисни в изискванията си към националните институции, за да може тази инициатива да стане факт и в нашата страна.


Моля, всички българи, помогнете на нас, на Българското онкологично научно дружество в тази активност. Помогнете ни, информирайте ни за всичко, което ви тревожи и смятате, че не се случва така, както трябва. Давайте предложения, включете се активно, защото само гражданската инициатива и гражданското изискване към властите могат да осъществят този европейски план, който е разписан, както безкрайно пъти повторих – буква по буква, дума по дума и обезпечен със средства.

 

Проф. Асен Дудов, председател на БОНД

 

(Цялата книжка на Списанието на БОНД, посветена на Европейския план за рака и неговото прилагане в България, може да видите и свалите в прикачения по-долу файл.) 

Прикачени файлове

Oncologos_2_2021-new-font-v7.pdf

Коментари