Публикация

БЛС: Настояваме преговорите с НЗОК да бъдат публични и да бъдат стриймвани в реално време

БЛС: Настояваме преговорите с НЗОК да бъдат публични и да бъдат стриймвани в реално време

УВАЖАЕМИ ПРОФ. САЛЧЕВ,


Във връзка с Ваше писмо изх. № 17-01-259/20.10.2021 г., приложено Ви изпращам принципните ни предложения, които бихме искали да залегнат в споразумение за разпределяне на неразходвания остатък от средствата, предназначени за разходи за здравноосигурителни плащания по съответните редове за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична, специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ по чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2021 г.


Предложението ни, с което бяхте запознати и беше презентирано и обсъдено по принцип на работни срещи със служители на НЗОК, е:

 

С неразходвания остатък от средствата по бюджетите за ПИМП, СИМП и БМП да се извърши допълнително заплащане

 

за извършените и отчетени дейности от изпълнителите на медицинска помощ по договор с НЗОК през 2021 г.


Считаме, че с приемане и подписване на Условия и ред по § 1, ал. 2 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2021 г. между НЗОК и БЛС ще дадем необходимата стабилност и сигурност на здравната система за предстоящите тежки месеци, ще постигнем жизненоважните в настоящия момент стимулиране и финансова подкрепа за изпълнителите на медицинска помощ от всички нива на системата – болници, общопрактикуващи лекари и специалисти в извънболничната помощ.


УВАЖАЕМИ ПРОФ. САЛЧЕВ,


Във връзка със засиления обществен интерес по темата за стабилността на системата и в доказателство на прозрачността на договорния процес, настояваме преговорите между БЛС и НЗОК да бъдат публични и да бъдат стриймвани онлайн в реално време.


Писмото и предложението може да намерите в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

Писмо.pdf

Коментари