Публикация

Лечение на хоспитализирани възрастни с COVID - европейски гайдлайн

Лечение на хоспитализирани възрастни с COVID - европейски гайдлайн

Хоспитализираните пациенти с коронавирусна болест 2019 (COVID-19) в резултат на инфекция със SARS-CoV-2 имат висок процент на смъртност и често се нуждаят от неинвазивна респираторна подкрепа или инвазивна вентилация. Оптимизирането и стандартизирането на управлението чрез основани на доказателства насоки може да подобри качеството на грижите и следователно резултатите за пациентите.

 

Работна група от Европейското белодробно дружество, одобрена и от Китайското торакално дружество, определи приоритетни интервенции (фармакологични и нефармакологични), залегнали в първоначалната версия на това „живо ръководство“. Използва се форматът PICO (популация, интервенция, сравнение, резултат). Подходът GRADE е използван за оценка на качеството на доказателствата и силата на препоръките. Направени са систематични прегледи на литературата и данните са събирани чрез мета-анализ. Представени са таблици с доказателства и са използвани доказателства в рамките на решенията за формулиране на препоръки.

 

Данните непрекъснато се ревизират и актуализират

 

Въз основа на наличните доказателства към момента на разработване на насоките (20 февруари, 2021 г.), комисията прави силна препоръка в полза на използването на системни кортикостероиди при пациенти, нуждаещи се от допълнителен кислород или вентилационна подкрепа, както и за използването на антикоагулация при хоспитализирани пациенти. Панелът прави условна препоръка за лечение с моноклонални антитела с антагонист на интерлевкин (IL)-6 рецептор и назален кислород с висок поток или непрекъснато положително налягане в дихателните пътища при пациенти с хипоксемична дихателна недостатъчност. Панелът дава категорични препоръки срещу употребата на хидроксихлорохин и лопинавир-ритонавир. 

 

Дават се условни препоръки срещу употребата на азитромицин, хидроксихлорохин в комбинация с азитромицин, колхицин и ремдесивир, в последния случай, особено при пациенти, нуждаещи се от инвазивна механична вентилация. Не са направени препоръки за ремдесивир при пациенти, нуждаещи се от допълнителен кислород. Дават се допълнителни препоръки за изследване.

 

Доказателствената база за управление на COVID-19 вече разполага със силни препоръки в подкрепа или срещу специфични интервенции. Тези насоки ще бъдат допълнително актуализирани, когато се появят допълнителни доказателства.

 

Пълното ръководство на European Respiratory Society може да видите в прикачения по-долу файл.

Прикачени файлове

2100048.full.pdf

Коментари