Публикация

УМБАЛ "Александровска" е намалила финансовите си загуби

УМБАЛ "Александровска" е намалила финансовите си загуби

УМБАЛ „Александровска“ е редуцирала дълговете си към доставчици с 4%, а приходите от основна дейност са нараснали с 32% за периода януари-септември 2021 г. Това съобщиха от лечебното заведение. Според информацията болницата приключи деветмесечието на 2021г. с намаление на текущата загуба с 80% спрямо същия период на миналата година или с 3 624 000 лв. Общите задължения към доставчици са намалени с 1 696 000 лв. спрямо същия период на миналата година.

 

На първо място лечебното заведение отчита, че е намалило разходите за поддръжка на оборудване и софтуер, за почистване, пране и стерилизация, за телефони, интернет, пощенски и куриерски услуги, както и разходите за командировки и представителните разходи.

 

Увеличени са разходите за персонал, най-вече за сметка на изплатени възнаграждения на персонала и на специализантите, на допълнителни плащания за извършени трансплантации (за 2021г.), съгласно условията и реда, предвидени в Наредба №29 от 2007г., а така също и възнаграждения от платени медицински услуги, съгласно Вътрешните правила на лечебното заведение за стимулиране на персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19.

 

Приходите от основна дейност са увеличени с 32% или с 12 878 000 лв. Използваемостта на леглата е увеличена с 18 пункта спрямо същия период на миналата година, броят на преминалите болни е нараснал, също както и броят на реализираните леглодни.

 

През деветмесечието на 2021г. пандемията продължи да бъде доминиращ фактор за интензитета и характера на дейността на болницата, най-вече заради различните ограничения, но и заради променената локация и функции на част от клиниките. Считано от октомври 2021 г. структурата за лечение на COVID-пациенти заема голяма част от Втори хирургичен блок, което дава отражение и върху резултатите за деветмесечието на 2021г. Особено неблагоприятно върху дружеството се отразява ограничаването на плановите операции и плановите хоспитализации.

 

Друг фактор, пряко свързан с разпространението на COVID-19, е намаляването на платените медицински услуги. С оглед регистрирания нов епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания в страната, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 бяха редуцирани консултативните прегледи, платените консултации и другите платени медицински услуги, които също представляват сериозен приход за дружеството.

 

Данните от финансово-икономическия анализ за деветмесечието на 2021г. съпоставими с данните от анализа на 2020г., показват, че въпреки негативните тенденции в минали периоди, е налице воля за промяна и са направени реални стъпки за преодоляване на негативните тенденции. Вече има видими индикации за напредък и въпреки, че трендът на развитие на COVID-пандемията остава непроменен, при добра организация на дейността болницата, тя би могла да излезе от критичното състояние и да покаже възходящо развитие още в недалечно бъдеще.

 

Към настоящия момент са предприети редица оздравителни мерки, насочени към преодоляване на част от тези тенденции. Очакванията ни са това да доведе до трайно намаляване на разходите в някои сегменти, както и до увеличаване на приходите от някои дейности на лечебното заведение – разбира се, в областите на дейност, в които това е възможно при наличието на силно конкуретната среда и в условията на недофинансиране, в които УМБАЛ „Александровска” ЕАД функционира през последните години.                      

Коментари