Публикация

Spikevax: Препоръка на EMA по отношение на бустер доза

Spikevax: Препоръка на EMA по отношение на бустер доза

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) на Eвропейската агенция по лекарствата стигна до заключение, че може да се обмисли прилагане на бустер доза от ваксината Spikevax (на Moderna) срещу COVID-19 при хора на възраст 18 години и по-възрастни, информира Министерството на здравеопазването.


Това е вследствие на данни, които показват, че трета доза Spikevax, приложена 6 до 8 месеца след втората доза, води до повишение в нивата на антителата при възрастни, при които те са намалели.

 

Бустер дозата представлява половината от дозата, използвана при първичната ваксинационна схема


Понастоящем данните показват, че характеристиките на нежеланите реакции след бустер дозата са подобни на тези след втората доза. Рискът от възпалителни заболявания на сърцето или други много редки нежелани реакции след бустер доза се проследяват внимателно. Както при всички лекарства, ЕМА ще продължи да оценява всички данни за безопасност и ефективност на Spikevax.


На национално ниво здравните органи могат да издадат официални препоръки за прилагането на бустер дози, като вземат предвид местната епидемична ситуация, както и данните за ефективност, които се получават текущо.


По-рано този месец CHMP стигна до заключение, че прилагането на бустер доза Comirnaty (на BioNTech/Pfizer) може да се обмисли най-малко 6 месеца след втората доза при хора на възраст 18 и  повече години. Освен това комитетът дава препоръка, че допълнителна доза Comirnaty и Spikevax може да се прилага при хора със силно отслабена имунна система поне 28 дни след прилагането на втората доза.


Повече информация за препоръката по отношение на бустер доза Spikevax ще бъде налична в актуализираната продуктова информация.

 

Коментари