Публикация

ДКЦ „Софиямед“ с нова услуга - VIP пакети за диагностика на социално-значими заболявания

ДКЦ „Софиямед“ с нова услуга - VIP пакети за диагностика на социално-значими заболявания

ДКЦ „Софиямед“ разширява обхвата на диагностичните услуги, които предлага на своите пациенти, и стартира VIP пакети за диагностика на едни от най-често срещаните социално-значими заболявания.


VIP пакетните предложения включват богат набор от лабораторни и образни изследвания

 

които се разчитат комплексно от специалист, който дава назначение за последващо поведение и терапия, ако се налага консултация с други лекари и допълнителни изследвания или хоспитализация. Те са насочени към основни нозологични единици, чрез които пациентите могат да получат дефиниране и диференциране на водещите им симптоми и съответно диагностициране на заболяването им.


Чрез пакетите се осъществява диагностика с водещи симптоми в областта на кардиологичните, ендокринологичните - захарен диабет, щитовидна жлеза и метаболитен синдром, урологичните – цистит, простатит, бъбречно-каменна болест, еректилна дисфукция, съдовите, хематологичните, неврологични, гастроентерологични и хепатологични заболявания.


„Чрез новите ни пакетни предложения

 

улесняваме и правим по-бърз достъпа на нашите пациенти до професионалната експертиза на водещите ни специалисти

 

като им предлагаме според техните водещи оплаквания, да се възползват от специализирани пакети с включени насочени изследвания и обобщена оценка на здравословното им състояние от лекар. След избора на конкретен пакет, се преминава към изпълнението на включените в него лабораторни и образни изследвания. След получаване на техните резултати се преглеждат от лекар, който назначава индивидуална терапия, допълнителни консултативни прегледи, изследвания или хоспитализация“, коментира мениджърският екип на ДКЦ „Софиямед“.


Повече информация за VIP пакетите за диагностика може да се получи на тел. 0895 555 591 или 0895 555 463. Всички пакети вижте ТУК

Коментари