Публикация

Фармацевтите и НЗОК сключиха меморандум за сътрудничество

Фармацевтите и НЗОК сключиха меморандум за сътрудничество

Управителните съвети на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Българския фармацевтичен съюз (БФС) сключиха Меморандум за сътрудничество и съдействие при управлението на процесите по осигуряване на гражданите на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК.


Меморандумът предвижда обмен на информация

 

между НЗОК и БФС, подобряване на функционалностите на информационната система на НЗОК и взаимообвързаността й с Националната здравно-информационна система, създадена от Министерството на здравеопазването, повишаване възнаграждението за търговците на дребно на лекарствени продукти за отпускане на напълно платeни от бюджета на НЗОК лекарствени продукти за домашно лечение, както и диференцирано възнаграждение за изпълнението на електронни предписания за лечението на коронавирусно заболяване.


Пълния текст на Меморандума може да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

меморандум НЗОК БФС.pdf

Коментари