Публикация

С 30 млн. лв. осигуряват апаратура за COVID-зоните и кръвните центрове

С 30 млн. лв. осигуряват апаратура за COVID-зоните и кръвните центрове

Проект на стойност близо 30 млн. лв., с които да бъде осигурена медицинска апаратура за COVID-зоните и центровете за трансфузионна хематология за диагностика и лечение на COVID-19, предложи Министерството на здравеопазването на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.


Медицинската апаратура за структурите на извънболничната медицинска помощ

 

включва:

 • Преносими рентгенови апарати – тип „Кугел“;
 • Лабораторно оборудване – автоматични анализатори: кръвно-газов;
 • Eлектролитен; за клинична химия; хематологичен;
 • Респиратор за спешна помощ - транспортен;
 • Кислородни бутилки;
 • Автоклав-стерилизация;
 • Аспиратор;
 • Бифазен дефибрилатор-монитор;
 • 6/12-канален ЕКГ апарат;
 • Портативен ехограф/ехокардиограф;
 • Холтери за кръвно налягане;
 • Негативоскоп.

Медицинската апаратура и оборудване ще бъдат доставени в съответствие с получените заявки от лечебните заведения за извънболничната медицинска помощ с разкрити COVID-зони, които имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса за диагностика и амбулаторно лечение на болни с COVID-19. Списък на медицинските центрове и диагностично-консултативни центрове с COVID-зони, включени до момента в проектното предложение, можете да видите в прикачения файл.


В изпълнение на проекта

 

кръвните центрове ще получат апаратура за диагностика на донори

 

- възстановяващи се пациенти с коронавирусна инфекция на кръв и кръвни продукти - и за производство на реконвалесцентна плазма. Ще бъдат доставени: апаратура за диагностика на донори на реконвалесцентна плазма за трансмисивни инфекции, имунохематология и анти-ковид антитела - автоматичен имунологичен апарат за диагностика на трансмисивни инфекции; автоматизирана система за имунохематологична диагностика; автоматичен анализатор за микро елайза изследвания за анти-ковид антитела; апаратура за производство на реконвалесцентна плазма – автоматична преса за кръвни съставки, в комплект с биомиксер и силър.


Проектното предложение на МЗ е по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи”. Процедурата е във връзка с въвеждането на специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в отговор на разпространението на COVID-19, по линия на инструмента REACT-EU.

Прикачени файлове

covid_zoni.pdf

Коментари