Публикация

Почина проф. Стефан Иванов

Почина проф. Стефан Иванов

На 31.10.2021 г. на 65-годишна възраст ни напусна многоуважаваният и обичан преподавател, лекар и приятел проф. д-р Стефан Иванов.


Проф. Иванов е роден на 27.01.1956 г. в София. Завършва медицина във ВМИ-Варна

 

през 1982 г., а през следващата година започва работа като асистент към Катедрата по АГ. От 1987 г. работи в гинекологичната клиника на НОЦ като научен сътрудник ІІ степен по онкогинекология. През 1987 г. придобива специалност по акушерство и гинекология, а през 1994 г. – специалност по онкология. През 1998 г. е престепенуван в научен сътрудник І степен към Клиниката по онкогинекология при НОЦ-София. Придобива специалности по акушерство и гинекология и онкология.


През 2001 г. защитава дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ с научна специалност „Онкология“ на тема „Ранна диагностика на рака и преканцерозите на ендометриума чрез комбинирано прилагане на прогестеронов тест и утеруссонография“. Защитава и дисертационен труд на тема „Прогностични фактори, преживяемост и съвременни тенденции при диагностицирани ендометриални карциноми, оперирани радикално със или без лимфна дисекция“.
Има 132 публикации, 89 доклада, 32 постера и над 40 участия в научни конгреси и форуми у нас и чужбина. Проф. Иванов е съавтор на учебника „Диагностика, проследяване и лечение на болните със злокачествени новообразувания“ от 2003 г.


Член е на Българското дружество по акушерство и гинекология, на Българското онкогинекологично дружество; Европейската асоциация за изследване на рака (EACR), на Европейското общество по гинекологична онкология (ESGO), на Европейската асоциация за изследване и лечение на рака (EORTC), на Мултинационалната асоциация по палиативни грижи (MASCC), на Международното гинекологично раково общество (IGCS).


Напусна ни един добър човек, колега и професионалист, преживял достоен живот, обучавайки и раздавайки знанията си


Поклон пред светлата му памет!

 

Поклонението ще се проведе на 4.11.2021 г. (четвъртък) от 12:00 часа в Катедрален храм „Света Неделя“ в София, а погребението ще се състои в гробищен парк „Бояна“ в 14:00 ч.

Коментари

Светла му памет! Лекар и най-вече Човек. Светът обедня без Вас! 

СБОГОМ ПРИЯТЕЛЮ

Светла му Памет!

ПОКЛОН!

Бог да го прости!

Стефко бе искрен човек, отличен лекар и много ерудиран колега...

Поклон!

Почивай в мир!

Светла му памет!

Поклон и светлина да озарява пътя му!

Сбогом на един скъп приятел! Дано е светъл пътя ти! Господ, да те дари с вечен покой!

Знае ли някой как можем да подпомогнем майката на професор Иванов?

Светла му памет! 

Светъл път към вечността.

Поклон!ПОЧИВАЙ В МИР КОЛЕГА!