Публикация

При осигурена безопасна среда учениците могат да се върнат в клас от следващата седмица

При осигурена безопасна среда учениците могат да се върнат в клас от следващата седмица

Със заповед на министъра на здравеопазването са определени условията, при които учениците могат да се върнат към присъствено обучение в общините, където 14-дневната заболеваемост е над 500 на 100 000 население.


Условията изискват осигуряване на безопасна среда. Те включват

 

тестване на всички деца с щадящи тестове два пъти седмично

 

За педагогическия и непедагогическия персонал също ще се изисква тестване, ако служителите не притежават сертификат за ваксинация, преболедуване, антигенен или PCR тест, уточни Министерството на здравеопазването.


В общините, където 14-дневната заболеваемост е между 250 и 500 на 100 000 население, училищните власти могат да избират между два варианта – 100% присъствено обучение при осигурена безопасна среда с щадящи тестове, или без тестване, но за 50% от паралелките по ред, определен от министъра на образованието. При 14-дневна заболяемост под 250 на 100 000 население не се изисква тестване на деца и персонал.


Заповедта дава възможност присъственото обучение да започне след 8 ноември

 

но конкретните дати за всяко училище ще зависят от готовността за въвеждане на противоепидемичните мерки. Допуска се присъственото обучение да се въвежда за отделни училища или дори отделни класове, в зависимост от преценката на образователните институции и създадената организация.

Коментари