Публикация

„Пълна промяна” за още една клиника на ВМА

„Пълна промяна” за още една клиника на ВМА

В перфектни условия и уютна обстановка вече работят специалистите от Клиниката по обща и клинична патология на Военномедицинска академия (ВМА), ръководена от д-р Албена Факирова.


Няколко месеца продължи „пълната промяна” на новата и модерна клиника, която беше реновирана „из основи”

 

Десетилетия наред клиниката се помещава в т.нар. първа сграда на ВМА, където е била разположена Софийската обща гарнизонна болница.


Днес, това е едно от най-натоварените звена от структурата на ВМА поради естеството на работа. Основната задача на клиниката е проучване на морфологичните промени в тъканите, органите и системите, анализът на които позволява да се разкрие етиологията и патогенезата на заболяванията.

Изключително сме доволни от новата среда, в която работим. Носи ни известен комфорт на фона на тежката диагностична дейност, с която сме ангажирани, коментираха специалистите.


Поетапното обновление на клиниките във ВМА започна още през 2018-а

 

Осъвременяването и технологичното обновление на базата ще продължи и занапред – не само в централната болница в София, но и в периферните военни болници в цялата страна.

Коментари