Публикация

8 ноември - Международен ден на образната диагностика

8 ноември - Международен ден на образната диагностика

На 8 ноември отбелязваме Международния ден на радиологията/образната диагностика. Идеята за инициативата възниква след сключено споразумение между Европейската и Американската асоциации по радиология. Целта е да се повиши информираността на обществото относно ключовата роля на рентгенолозите и рентгеновите лаборанти за осигуряване на комплексни и качествени медицински грижи за пациентите.


Датата на Международния ден не е избрана случайно


В същия ден през 1895 г. германският физик Вилхелм Конрад Рьонтген изследва и документира електромагнитно излъчване, което днес носи името му, а самият той го нарича „Х лъчи”. Революционното му откритие го прави носител на първата Нобелова награда за физика през 1901 г. и основоположник на съвременната образна диагностика. Това е една от най-прогресивните дисциплини в областта на медицината. Тя представлява съвкупност от различни по вид неинвазивни изследвания, спомагащи за графичното изобразяване на вътрешни органи в човешкото тяло. Този тип технологии са неразделна част от клиничното диагностициране и някои физиологични изследвания. Използват се и по време на инвазивни операции.


Тази година Международният ден на образната диагностика поставя акцент върху значението на интервенционалната радиология за ефективното лечение на пациентите.


Образната диагностика е свързващо звено в диагностичния процес

 

затова и работата на специалистите, които я осъществяват, е от огромно значение. Образният диагностик трябва да притежава професионални компетенции за всички заболявания, за да може да ги открива. Той трябва да има необходимите знания и подготовка, за да може да определя каква нозологична единица стои зад всеки образ, който вижда.


Първоначално, необходимата образна медицинска информация за правилна диагностика и лечение се е събирала чрез използване на йонизиращи лъчения (рентгенови лъчи). По-късно се въвеждат и други подходи за получаване на медицински изображения, като в наши дни, след завършването на задължителен стаж, рентгенолозите, рентгеновите лаборанти, радиолозите и професионалистите от сродни области могат да работят с разнообразна апаратура.

 

Съвременните диагностични и терапевтични методи на образната диагностика

 

включват: магнитно-резонансната томография, позната като ядрено-магнитен резонанс (ЯМР); рентгенография и рентгеноскопия, компютърната томография, медицинската ехография и др.


С развитието на науката и технологиите образната диагностика продължава да се усъвършенства. За това допринасят и многобройните инициативи, които Европейската асоциация по радиология организира. Ежегодно се провеждат курсове, европейски училища по радиология с участие на специализанти и млади специалисти по образна диагностика, както и непрекъснато се създават възможности за интегриране на студентите в европейската общност на радиолозите.

 

Източник: Министерство на здравеопазването

 

Коментари