Публикация

Експерти: Сертификат за антитела - при изследване на всеки 3 месеца

Експерти: Сертификат за антитела - при изследване на всеки 3 месеца

Изследването на специфични антитела от клас IgG срещу SARS-CoV2 с два типа тестове може да служи като маркер за защита срещу COVID-19 при предложените критерии за използваните тестове. За целта могат да се използват оторизирани от FDA тестове: количествено определяне на антитела срещу RBD на вируса при количество над 10 пъти от горната референтна граница, отразена в резултата от изследването; вирус-неутрализиращи антитела, измерени с ELISA със стойност над 60% за вирусна инхибиция.


Това изтъкват от Експертния съвет по клинична имунология в становище за валидирани методи за количествено определяне, референти стойности, интерференции и значение на антитела срещу SARS-CoV2.


Интерферон-гама базираните тестове за определяне на клетъчен имунитет срещу коронавируса също могат да дадат информация за протекция. Изследванията следва да се подновяват на 90 дни в случай на използването им като документ за имунна протекция срещу коронавирусна инфекция, посочват експертите.


Експертният съвет по медицинска специалност „Вирусология” също препоръчва изследването за антитела срещу SARS-CoV-2 да се извърши повторно 3 месеца след първоначалното изследване.


В становище на съвета се посочва, че съгласно COVID-19 Diagnostic Testing Database на Съвместния изследователски център към Европейската комисия към 03.11.2021 г.

 

има 595 теста с СЕ марка за откриване на антитела срещу SARS-CoV-2

 

Тестовете са базирани предимно на имуноензимни и имунохроматографски методи.
При това изобилие на тестове сравнението и унифицирането на резултатите от тях е изключително трудно поради липсата на стандартизиране на тестовете към момента.

 

Най-добър индикатор за наличие на протективен антитялов имунитет

 

е установяването на достатъчно количество неутрализиращи антитела. Вече са разработени такива търговски тестове (cPass), базирани на сурогатен вирус-неутрализиращ тест, изтъкват от експертния съвет по вирусология.


Неутрализиращите антитела, които са насочени към спайк протеина (S) и най-вече към рецептор свързващия участък (RBD), осигуряват защита от заболяване. Засега не е известен минималният защитен титър на неутрализиращите антитела, предпазващ от заболяване от SARS-CoV-2. Според инструкциите на производителите над 20% инхибиция е необходима, за да се интерпретира един резултат като положителен. За да има реална протективна стойност, е необходима над 50% инхибиция като индикатор за умерена вирусна неутрализация.


Във всеки търговски тест за антитела са указани референтните граници на стойностите на изследванията за антитела. Специфичността на тестовете трябва да бъде над 90%, тъй като съществува кръстосан имунитет срещу SARS-CoV-2 и ендемичните слабопатогенни коронавируси (OC43, 229E, NL63 и HKU1). При липса на достатъчна чувствителност и специфичност на теста са възможни са фалшиво отрицателни и фалшиво положителни резултати.


След прекарана инфекция със SARS-CoV-2 специфичните антитела се запазват в серума поне 6 месеца

 

При проведено изследване за антитела срещу SARS-CoV-2, показало положителен резултат, ще бъде необходимо да се извърши повторно изследване след 3 месеца за установяване наличие / отсъствие на антитела.


Двете изследвания трябва да се извършат с един и същи тест, за да могат да се сравнят резултатите. Ако не се установи значителен спад в нивата на антителата, трябва да се проведе следващо изследване след около 3 месеца. При липса на антитела при второто изследване е необходимо човек да се ваксинира, категорични са експертите.


Счита, че изследването на антитела срещу SARS-CoV2 от клас IgG може да потвърди „преболедуване“. Използваните аналитични методи трябва да отговарят на минималните критерии на СЗО за 95-97% чувствителност и 98-99% специфичност, изтъкват пък от Експертния съвет по клинична лаборатория.


И допълват, че все още няма достатъчно научни данни за корелация между нивата на SARS-CoV2 и IgG и силата на протективния им имунитет, както и за тяхната динамика във времето.


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Клинична имунология.pdf
Клинична лаборатория.pdf
Вирусология.pdf

Коментари