Публикация

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СПРЕ ПОВИШАВАНЕ СМЪРТНОСТТА ОТ КОВИД-19 у нас И ДА СЕ НАМАЛИ ЗНАЧИМО ?

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ СПРЕ ПОВИШАВАНЕ СМЪРТНОСТТА ОТ КОВИД-19 у нас И ДА СЕ НАМАЛИ ЗНАЧИМО ?

Какво чакаме още да станат 500 , 1000 или  повече  със смъртен изход  за денонощие болни от Ковид-19 ? Политиците ангажирани  в президентските и парламентарните избори почти ежедневно по медиите  питат или   казват ,че  нещо  у нас трябва да се направи  за намалаване на  смъртността от Ковид 19 . Ние лекарите какво предлагаме ? Отговорът на този въпрос е ДА!  Би могло спешно да се направи нещо  да   се даде шанс за намаляване на тази смърност. Условието обаче е ,че подготвените лекари у нас с доказано отношение и иновативно мислене към този комплексен, мултидисциплинарен медицински проблем, трябва да  постигнат съгласие и  се обединят  по приоритетите в терапията на тежко болните . Обединението следва  да е на основата на известните до сега патогенетични механизми при тежко болните с Ковид-19 , а именно: 1.Виремия/Сепсис  /Екзогенен и ендогенен / 2. Възпаление,  мултисистемен инфламаторен синдром при възрастни (Multisystem Inflammatory Syndrome in adults, MIS-A). 3. Силно увреждане  епитела на белодробните алвеоли с излив на ексудат и еритроцити.
Развитие на масивен микротромбоемболизъм в малките съдове на белия дроб  и  патологично активирана тромбоцитна агрегация в организма.

6.Ниска реактивност на имунната система в първата фаза 7-10 ден  от  заболяването поради това,че вирусът притежава камуфлажни  специфични протеини /СП ,които му позволяват скрита и бърза репликация.

7.Свръхреактивност във втората фаза след 7-я ,10-я -14-я ден ,но не  срещу вируса , а основно срещу увредения орган „мишена” /белия дроб или др./.Така при променените вече антигени, имунната система на болния започва да се отнася към увредения орган  като към чужд трансплантат /бял дроб или и други / и се стреми да го унищожи и отхвърли.

.8.Включване феномена от вродения имунитет „Инфламазома”. При него увредените клетки не загиват от програмирана смърт  т.н.„апоптоза”, а загиват като мембраните им се пукат.

9.ЦИТОКИНОВА БУРЯ.Свръхреактивността на  имунната система е свързана с масивното  изливане в кръвта на цитокини освобождавани  не само от клетките на имунната система ,но и от ендотелни , епителни и други клетки . 

10.  „Тежък остър  респираторен дисстрес синдром” /ТОРС / 

11.Ендотоксикоза, от нахлуващите в кръвта микроорганизми и техните токсини от червата в условията на силно възпаление и тежък сепсис и от високите нива на клетъчни ензими отделящи се от разпадащите се клетки и други високи нива от  токсични метаболитни продукти .

12.CARS (Compensatory Antiinflammatory Response Syndrome

 

13.Суперинфекции при пациентите с COVID-19, лекувани в интензивно отделение .

 

https://www.credoweb.bg/publication/126191/dokazani-sa-nyakoi-patogenetichni-mehanizmi-pri-tezhko-bolnite-s-kovid-19-kakvo-da-se-pravi-za-da-se-namali-smartnostta

 

Какво е нужно да се направи без загуба на време да се даде шанс за намаляване у нас на смъртността при тежко болни с Ковид-19 ?                                                                          

 

Може ли да е изобщо  обект на спор, безспорните  научни факти, че именно в плазмата се намират повечето от факторите ,които убиват болните от Ковид-19 ?

 

Не се ли намират именно в плазмата цитокините, ендотоксините, ,факторите, които предизвикват ендогенния сепсис, мултисистемния инфламаторен синдром / MISIS /, факторите обуславящи явлението на «Инфламазома « ,когато клетките се пукат , а не загиват с апоптоза ,вируси  и др. ?

 

Как могат да бъдат изведени от организма факторите-убийци  ? Не звучи ли  несериозно за всеки лекар  с известен опит в няколко гранични области  на клиничната токсикология , имунология, микробиология,клинична лаборатория , интензивна терапия и други,че е възможно  изобщо само с  интензивна  парентерална венозна инфузия на  кристални водно-солеви разтвори  , да се спасяват  с депурация на кръвта  тежко болните  с Ковид-19 , при  наслагване на многофакторна тежка автоинтоксикация  при екзогенен и ендогенен сепсис и други  ?                      

Това би било възможно само при  включване и  използване допълително на  някои  екстракорпорални апаратурни интензивни методи за депурация на кръвта , познати  от десетилетия по света и у  нас.

 

Известно е от историтята на прогреса  на  медицинската наука и практика ,че  полезната за практиката иновативна идея се създава   от лекари с доказани интереси поне в две  или няколко гранични области и специалности .

 

Предлагаме да се организира до 1  месец и  се осъществи до 2  месеца  в два  етапа следното клинично проучване:

 

1.Проучване възможостите на метода за апаратурна „Екстракорпорална карбоперфузция „при 3-5 средно тежко болни с Ковид-19  в 3 клиники у нас по клинична токсикология. По разписание и протокол тези клиники следва да имат  готовност  да  разполагат с такава апаратура  и подготвени кадри . Екстракорпорална карбосорбция  е рутинен метод с показания за  лечение  и на ендотоксикоза. Имаме опит за първи път не само у нас  със спасяването на болен с антибиотично резистентен , тежък хроничен сепсис,  преди около 20 години при 19 годишен войник във ВМА /

 

https://www.credoweb.bg/publication/126191/dokazani-sa-nyakoi-patogenetichni-mehanizmi-pri-tezhko-bolnite-s-kovid-19-kakvo-da-se-pravi-za-da-se-namali-smartnostta

 

Срок за организиране  и провеждане  до два месеца.

 

2. Създаване на  специализиран Център за интензивна апаратурна терапия на тежко болни с Ковид- 19 за  лечение, включващо  поне  два апаратурни метода за отстраняване от кръвта на факторите, които убиват тежко болните с Ковид-19, а именно:  2.1.Плазмафереза с плазмаобмен до  1 литър плазма и заместването  с 1литър от здрави донори. Организиране и провеждане на клинично  проучване при  5-10 средно тежко  болни с Ковид-19   Срок /До 3 месеца. 2.2. След плазмафереза провеждане на високодозова пулсова имуновенинова терапия за блокиране свръхактивния и  агресивеин имунен  отговор  и др.       

 

Приемане на закон и правилник за подбора и назначаването на ръководните кадри в Националния Институт за иновативна медицина.”/НИИМ/  

 

https://www.credoweb.bg/publication/129365/mozhe-li-da-se-namali-s-50-smartnostta-v-balgariya-ot-kovid-19

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С                                                                            
ДО  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ  КОМИТЕТ  

НА  XIV НАЦИОНАЛНА  КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

 О7.10.2021г -09 .10.2021,` гр. ПЛОВДИВ

https://www.credoweb.bg/publication/129540/p-o-z-d-r-a-v-i-t-e-l-e-n-a-d-r-e-s-ot-dots-vladi-vasilev-manev-dm-klinichen-imunolog

Коментари