Публикация

Лаборатория „ЛИНА” извършва тест за антитела за „зелен сертификат”

Лаборатория „ЛИНА” извършва тест за антитела за „зелен сертификат”

„ЛИНА” информира пациентите, че тестът ѝ TrimericS IgG количествен отговаря на изискванията на Министерството на здравеопазването за доказване на антитела, необходими за издаване на „зелен сертификат”. Той  се извършва във всички самостоятелни филиали на лабораторията в областите: Бургас, Варна, Сливен и Ямбол. Неговата цена е 19 лв, таксата  пробовземане и административно обслужване е 5 лв. Резултатът е готов от 2 до 48 часа.

 

При какъв резултат се издава „зелен сертификат”?

 

Според заповедта на министъра на здравеопазването, за да бъде издаден „зелен сертификат", стойностите на антителата трябва да надхвърлят 150 BAU/ml. Удостоверението е с валидност 90 дни от датата на пробовземане и се издава за изследвания, направени на и след 11.11.2021 г., но не и по-рано.

 

Как се получава документът?

 

На пациентите с резултат над 150 BAU/ml ще бъде изпратен SMS, от който могат да изтеглят сертификата си. Те могат да го получат и на хартиен носител във всяка от лабораториите на „ЛИНА”, като няма значение в коя са дали проба. Самият резултат може да бъде проверен онлайн с талончето, което се издава при регистрация.

 

Лаборатория „ЛИНА” има голям опит в извършването на изследванията за COVID-19, които се правят от нейния висококвалифициран екип и с модерна апаратура.

Коментари