Публикация

УМБАЛ „Царина Йоанна – ИСУЛ“ отбелязва 85 г. от създаването си

УМБАЛ „Царина Йоанна – ИСУЛ“ отбелязва 85 г. от създаването си

На 11 ноември 2021 г. УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ отбелязва своята 85-годишнина.
На тази дата през 1936 г. тогавашният министър на търговията, промишлеността и труда издава заповед за назначаването на лекари в Работническа болница „Царица Йоанна”.

 

Царица Йоанна дарява на болницата цялата си зестра от 40 000 златни лири

 

Според някои сведения, освен името си, Царица Йоанна – съпруга на цар Борис III, има и сериозен финансов принос в изграждането на лечебното заведение като дарява цялата си зестра от 40 000 златни лири. Архитектурният план е възложен на известния архитект Георги Овчаров, автор на емблематични сгради като тази на Министерство на вътрешните работи, Агрономическия факултет в София, Борсата на труда в Пловдив, Военно издателство, Държавния музикален театър в София, мавзолея на Георги Димитров.

 

През 1950 г. болницата става Институт за специализация и усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ)

 

Може би много хора се питат откъде идва абревиатурата ИСУЛ. На 8 август 1950 г. Министерският съвет издава постановление, с което предлага на Президиума на Народното събрание да издаде указ за основаване на Институт за специализация и усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ). Същата година в болницата се разкриват четири катедри: по онкология, по ортопедия, по стомашно-чревни заболявания и лечебно хранене, по болести на обмяната и еднокринология. Ректор на ИСУЛ става доцент, по-късно професор Гоце Тенчов. Заместник-ректор е проф., по-късно академик Ташо Ташев.

 

85 години след създаването си, болницата продължава да задава стандарти в медицината

 

На базата на Работническа болница „Царица Йоанна” и на ИСУЛ се създават първите в страната катедри по онкология, ортопедия и травматология, стамашно-чревни заболявания, болести на обмяната, сърдечно-съдови заболявания, рентгенология, урология, хирургия, неврохирургия и др. В болницата за първи път е проведен 4-месечен курс за специализация по клинична лаборатория (1951, доц. д-р А. Даскалов, Д. Кънчев), извършена е първата бъбречна биопсия (1969, доц. д-р Емануел Пантев).

Днес УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ се състои от 18 клиники, а персоналът й наброява 900 човека. 85 години след създаването си, болницата продължава да задава стандарти в медицината. Тук се намира най-голямата УНГ клиника в България, в която се извършва оперативно лечение при над 70% от онкологичната патология в областта на главата и шията за страната. Единственото за България специализирано отделение за детска отоларингология е част от клиниката. Всяка година в Отделението за онкологични заболявания на глава и шия се извършват между 350 и 400 радикални и функционални операции, при злокачествени тумори на ларинкса и хипофаринкса. Извършва се опиретивно лечение при злокачествени и доброкачествени образувания на щитовидната жлеза, на на туморите на устната кухина и езика. Оперират се всички ювенилни (при деца) ангиофиброми в областта на главата и шията за страната.

Клиника по гастроентерология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ също е водеща за България. В нея за първи път са въведени капсулната и балонната ентероскопия. През 2020 г. проф. д-р Владимиров, доц. д-р П. Пенчев и колектив въвеждат революционната за света технология моторна спирална ентероскопия, която отвежда ентероскопията до следващо ниво на ефективност като дава възможност да се изследва ендоскопски луменът на цялото тънко черво.

 

Прилагат се уникалните за страната методи за лечение на тумори

 

Успоредно с конвенционалните ултразвукови изследвания се въвеждат и прилагат рутинно уникалните за страната химична, радиофреквентна и микровълнова аблация на първични и метастатични чернодробни тумори, термична аблация на панкреасни тумори и др.

 

На територията на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ е и водещата Клиника по детска клинична хематология и онкология, в която се изследват в пълен обем кръвни и биохимични показатели и се провежда химиотерапия на всички злокачествени и други туморни и кръвни заболявания при деца и младежи до 18-годишна възраст. Извършват се автоложни и алогенни (донорни) трансплантации на нуждаещите се от това хематологично и онкологично болни деца и младежи до 18-годишна възраст от цялата страна.

 

До месец предстои да бъде въведен нов високотехнологичен метод за лечение на тумори на простатата

 

Клиниката по урология и андрология е единствената в България, специализирана в областта на лечение на стриктурите на мъжката уретра чрез заместване на засегнатите участъци с лигавица от устната кухина и езика. Клиниката е референтен център за лечение на тумори на простатната жлеза, а за карцином на простатата – затворен цикъл на лечение – диагностика, оперативно лечение, диспансеризация и при необходимост последващо хормоно-, химио- или лъчелечение. Центърът разполага с последно поколение хибриден лазер, както и с една от най-съвременните системи за биопсична диагностика на простатната жлеза. До месец предстои да бъде въведен и нов, високотехнологичен метод за лечение на тумори на простатата, който ще бъде уникален за България. Нискодозовата брахитерапия. предствлява вкарване на малки зърна, наречени сидове, на йод 125 изотоп, изчислени по определена формула, в самата простатна жлеза. Следва вътретъканно облъчване в рамките на 6-8 седмици, при което се постига 96% излекуване.

Коментари