Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2021 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 3, 2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Дискусионен клуб

Самотата като положителна възможност. Акад. проф. д-р Владимир Овчаров, дмн

 

Собствени проучвания и анализи

1.    Бърнаут синдром сред медицинския персонал в условията на COVID-19. Й. Йосифов

2.    Здравословният стил на живот в условия на пандемия от COVID-19. М. Лазарова, Ал. Трайковска-Димитрова, Кр. Герасимов

3.    Клинични изпитвания в нутрициологията и силата на растителната диета – рандомизирано, паралелно проучване. Н. Кръстева, Я. Проданова

4.    Формиране на комуникативна компетентност в чуждоезиковото обучение на студенти-медици чрез работа по основните лексикални теми. Т. Вълова, Б. Петкова

5.    Триадата „метафора - термин - синоним“ в контекста на англоезичното обучение по дентална медицина. Св. Танева

 

Научни обзори, съобщения, реферати

1.    Ефективни превантивни грижи, основани на медицинско осигуряване при бедствени ситуации при настоящата Ковид-пандемия. Ст. Визев, П. Ангелова

2.    Безопасно управление на отпадъци, образувани при козметични процедури. М. Сиджимов, Р. Стойнева

3.    Глаукомата – социално-значимо очно заболяване. Цв. Димитров

 

Новини и събития

1.    Нови книги

2.    Клипинг

3.    Предстоящи през 2021 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика

4.    Откриване на новата учебна година в Медицински университет – София

5.    Почетно звание „Доктор Хонорис Кауза“ на МУ-София за изтъкнат немски учен

 

В близък план

Проф. Полина Балканска, дм

Коментари