Публикация

Клиниката по нефрология към „Александровска” отбелязва юбилей

Екипът на Клиниката по нефрология към Университетската болница „Александровска” в София тържествено ще отпразнува 30 години от създаването на сектора в присъствието на колеги и партньори.


През 1980 г. тя започва работа като нефрологично отделение към Клиниката по гастроентерология при Катедрата по вътрешни болести в рамките на Научния институт по вътрешни болести. Обособена е като самостоятелна клиника през 1984 г.

Първият ръководител на отделението по нефрология е проф. Николай Беловеждов (1980 - 1983 г). От 1983 до 1989 г. клиниката се ръководи от проф. Тончо Василев, 1990 - 1995 г. от проф. Иван Груев, 1995 г. - 2009 г. от доц. Боряна Киперова. От септември 2009 г. начело на клиниката е доц. Борис Богов.

Работещите в Клиниката по нефрология са сред най-компетентните специалисти и преподаватели по ултразвукова диагностика на отделителната система и биопсични методи в нефрологията. Тяхна заслуга е въвеждането на няколко авангардни диагностични метода: ултразвукова диагностика на отделителната система, пункционна бъбречна биопсия и биопсия на подкожна мастна тъкан на коремната стена, за диагностика на системна амилоидоза, като през годините методите са развити и са създадени нови специалисти в тези области както за клиниката, така и за страната.

Пет от на лекарите на Клиниката по нефрология заемат ръководни постове в Българското нефрологично дружество и Българската асоциация по ултразвук в медицината. 

Тържеството ще се проведе в болница „Света Екатерина”, като програмата включва и научна сесия, посветена на клиничната нефрология и ултразвуковата диагностика.

Коментари