Публикация

Всеки човек може да бъде засегнат от антимикробната резистентност

Всеки човек може да бъде засегнат от антимикробната резистентност

Световната седмица за повишаване на осведомеността за антимикробната резистентност (WAAW) се отбелязва всяка година между 18-24 ноември. Нейната цел е да повиши осведомеността относно глобалната антимикробна резистентност (АМР) и да насърчи най-добрите практики за избяване на поява и разпространение на резистентни към лекарства инфекции.

 

В специално видео обръщение (вижте цялото видео по-долу) генералният директор на СЗО Тедрос Гебрейесус подчерта, че всеки човек потенциално е заплашен в даден момент да развие инфекция, причинена от резистентни на лекарствата микроорганизми. Лечението ще бъде трудно, продължително, свързано с големи разходи за здравните системи и страдания за самите пациенти. Мотото на кампанията за 2021 г. е „Разпространяване на осведомеността, спиране на съпротивата“ (Spread Awareness, Stop Resistance).

Кампанията се провежда от 2015 г.

През май 2015 г. Световната здравна асамблея одобри глобален план за действие за справяне с АМР, подкрепен от Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO) и Световната организация за здравеопазване на животните (OIE). Основната цел на плана е „да се подобри осведомеността и разбирането на антимикробната резистентност чрез ефективна комуникация, образование и обучение“. За да подпомогнат постигането на тази цел, FAO, OIE и Световната здравна организация (СЗО) съвместно подкрепят провеждането на Световната седмица от 2015 г., заедно с широката общественост, студенти, политици и специалисти от различни сектори по целия свят.

Какво е антимикробна резистентност и защо е толкова важно да бъде овладяна

Антимикробната резистентност се появява, когато бактерии, вируси, гъбички и паразити (микробите) вече не реагират на лекарства. Това прави обикновените инфекции по-трудни за лечение и увеличава риска от разпространение на заболяването, тежко заболяване и смърт.

 

Много фактори ускориха заплахата от АМР в световен мащаб – включително прекомерна употреба и злоупотреба с лекарства при хора, животни и селско стопанство, както и лош достъп до чиста вода, канализация и хигиена. Проблемът стана още по-актуален на фона на пандемията от COVID-19, като в хода на болестта при много пациенти се прилагат големи количества антибиотици.

Защо се появява антимикробната резистентност

Злоупотребата и прекомерната употреба на антимикробни средства при хора, животни и растения са основните двигатели за развитието на резистентни към лекарства инфекции. Например, COVID-19 се причинява от вирус, а не от бактерия, така че антибиотиците не трябва да се използват за лечение на COVID-инфекция, а само за настъпили усложнения след внимателна преценка. Лошите диагностични и терапевтични практики, пациенти, които не спазват предписаното им лечение, също допринасят за ръста на антибиотичната резистентност.

 

В някои страни към тези проблеми се наслагват и други. Липсата на чиста вода и канализация в здравните заведения, фермите и домовете на хората, неадекватната профилактика и контрол на инфекциите насърчават появата и разпространението на устойчиви на лекарства инфекции.

Какво цели кампанията

Основните цели на кампанията са няколко:

  • Проблемът с антимикробната резистентност да стане разпознаваем и признат от институциите и обществата по целия свят.
  • Политиките за разрешаването му да обхванат различни сектори на икономиката, отговорни за здравето на хора, животни, за растения и околна среда.
  • Да се наложи „единен подход за общото здраве“.
  • Повече хора да бъдат информирани, че разумната и отговорна употреба на антимикробните препарати е пряко свързана с тяхната ефикасност.
  • Да се ​​насърчи промяната на поведението към разумна употреба на антимикробни средства във всички посочени по-горе сектори. Граждани и институции да осъзнаят, че простите действия могат да постигнат голяма промяна.

Защо е нужен единен подход за здравето?

Причините и негативния ефект на АМР се отразява пряко върху здравето на хората и животните, а също и върху околната среда. Преодоляването му изисква цялостен и многосекторен подход – наричан единен подход за здравето. Решенията, внедрени чрез подхода One Health, събират различни специалисти да работят заедно, независимо дали се грижат за болни хора, за отглеждане на животни или растения.

Коментари