CredoWeb
CredoWeb
Компания

Националните консултанти няма да могат да препоръчват лекарства

Нарушителите може да бъдат заличавани от списъка на националните консултанти.

При осъществяване на функциите си като национални консултанти
медицинските специалисти не могат да извършват дейности, които стимулират
предписването, продажбата или употребата на конкретни лекарствени продукти.

Това предвижда проект на изменение на Наредба № 47 за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти, публикуван на сайта на здравното министерство.

При нарушаване на забраната съответното лице може да бъде заличено от списъка на националните консултанти.

„По този начин се реализира политиката на Министерството на здравеопазването
да създава ясни механизми за обективност и безпристрастност относно дейността на
съответните медицински специалисти, в конкретния случай – на националните
консултанти”, се посочва в мотивите към проекта за промени в наредбата.

Мнения