Публикация

КНСБ: Курсът на здравната политика - неясен и постоянно променящ се

Членове на Федерацията на синдикатите в здравеопазването - КНСБ, участваха активно в продължилите близо месец регионални протестни акции на работещите в здравеопазването.


Президентът на КНСБ Пламен Димитров и вицепрезидентът д-р Иван Кокалов, който е и председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването, обявиха в декларация до участниците в днешния митинг подкрепата си към протестните действия на медицинското съсловие.

В документа се изтъква:

„Ръководствата на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Федерацията на синдикатите в здравеопазването - КНСБ, изразяват своята безрезервна подкрепа към протестните действия на цялото медицинско съсловие, провокирани от неадекватните и непоследователни действия на управляващите по отношение на реформата в здравеопазването.

Осъществената здравна политика е силно реактивна, нейният курс – неясен и постоянно променящ се. Все още визията за радикални здравни реформи, които да доведат до качествено по-добри резултати, е неясна, нарушава се правото на българските граждани за своевременен достъп до качествени, здравни и медицински грижи. Нарушава се и трудовото законодателство за работещите в лечебните заведения. В България няма ефективна политика за заплащане в системата на здравеопазването.
 
КНСБ и ФСЗ ви подкрепят, настояват за незабавни и адекватни мерки за гарантиране на трудовите доходи. В условията на икономическа криза здравеопазването трябва да бъде приоритет.
Ние сме с вас, заедно ще успеем за по-добро, по-качествено и достъпно здравеопазване!”.

Коментари