Публикация

Защо България е първа по смъртност в света от Ковид-19? Доц.В.Манев -клиничен имунолог

Защо България е първа по смъртност в света от Ковид-19?     Доц.В.Манев -клиничен имунолог

 

ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОСА ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ  МЕСТА  ПО СМЪРТНОСТ В СВЕТА, ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН ДОСТОВЕРНО ,АКО НЯКОЙ  ЕКСПЕРТНО ОТГОВОРИ  НА СЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО  ВЪПРОСА :

 

1.Има  ли  статистическа информация на кой ден от началото на заболяването се приемат у нас тежко болните с Ковид-19 с придружаващи заболявания за болнично лечение и  ако това е  след  7-10-я  ден, то прилага ли им се препарата Ремдесевир и  защо ?

 

2.Има ли данни за честотата на придружаващите заболявания при клинично здравите хора у нас над 65г в  сравнение  с някои други  европейски страни ?

 

3.Каква е честотата на ваксинално-индуцирана имунна тромбоцитопения(Vaccine Induced Immune Thrombocytopenia, VIIT) , кой я контролира  и  как  тя се лекува  у нас ?

 

4. Как  се профилактират  у нас  рисковите групи  за развитие на : тромбози с атипична локализация особено при имунизирани по-възрастни пациенти с доказана с ЯМР Д.Мозъчно съдова болест  (мозъчни венозни синуси, спланхникус), тромбоцитопения (4000 mcg/ml),често редуцирани фибриногенови нива (< 1 g/l) и др.?

 

5.ПРИ БОЛНИ С КОВИД-19, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЛАГА АНТИКОАГУЛАНТНА ТЕРАПИЯ С НИСКОМОЛЕКУЛЯРЕН ХЕПАРИН, ИЗСЛЕДВАТ ЛИ СЕ У НАС  за  позитивни анти-фактор 4 антитела (HIT ELISA   и къде  ?

 

6.Прилага ли се у нас терапевтичният подход, възприет във Великобритания и в др. европейски държави, който включва приложението на интравенозен имуноглобулин за блокиране  екстремната патологична свръхактивирана имунна реакция, както и с  плазмафереза при рефрактерните случаи ? Ако не се прилагат  тези терапевтични подходи, защо не се прилагат и кога ще  започнат да се прилагат  и  у нас ?

 

7.Каква е честотата на цитираните по-горе проблеми  с  усложнения при тежко  болни с Ковид -19  и  какво се прави за тяхното  преодоляване  ?

 

8. Как могат да бъдат изведени от организма факторите-убийци  ?            

Не звучи ли  несериозно за всеки лекар  с известен опит в няколко гранични области  на медицината като клиничната токсикология, имунология, микробиология, интензивна терапия и други, че е възможно  изобщо само с  интензивна  парентерална венозна инфузия на кристални водно-солеви разтвори  , да се спасяват  тежко болните  с Ковид-19 , при  с наслагване на многофакторна тежка автоинтоксикация  от екзогенен, ендогенен сепсис и други ?                                                                                                                 

 

Според нас това би било възможно при използване допълнително на някои  екстракорпорални апаратурни интензивни методи за депурация на кръвта,  известни през последните няколко десетилетия  и незнайно защо   забравени ?

 

Ние напомняме за тях повече от 1 година и половина , но здравната ни система  няма готовност да ги изследва, апробира  и  приложи.

 

При получаване на отговор на тези въпроси ще има в значителна степен   отговор е на въпроса: Защо  България  е първа  по смъртност в света от Ковид-19  ? Защо в другите страни на Европа ,смъртността е под 1-2 % , а у нас  е  над 15 % -20% от  реално разболелите се и  постъпили на болнично лечение, а не само на базата на заразилите се  с вируса  ?

Коментари

Здравейте доц. Манев. Ще си позволя да не се съглася с Вас по подхода за анализ на причините за високата смъртност от КОВИД19 в България. Макар и описаното от Вас да е вярно в индивидуален план, причините за високата смъртност са обществени, и те са свързани с допускането на висока честота на разпространение, следствието на което е висока честота на хоспитализации и смъртност. Ниското ниво на ваксинално покритие, както и неспазването на противоепидемичните мерки в съчетание със субоптимално управление на кризата от отговорните институции са основната причина за това, страната ни да е първенец по починали с/от/заради КОВИД19.