Публикация

Предлагат медицински критерии за проследяване на пациенти с тежка мозъчна увреда

Предлагат медицински критерии за проследяване на пациенти с тежка мозъчна увреда

Министерството на здравеопазването предлага въвеждането на медицински критерии за проследяване на пациенти с тежка мозъчна увреда, при която да бъдат уведомявани координаторите по донорство, определени по реда на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

 

Предложението е свързано с грижата за хора, нуждаещи се от интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация

 

и/или парентерално хранене и отчетена необходимост от повишаване ангажираността на специалистите по анестезиология и интензивно лечение, провеждащи съответното лечение и наблюдение, включително и в случаите, при които се осъществява своевременно идентифициране на потенциални донори.


Това ще стане възможно с промени в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

 

Проектът на наредбата е публикуван на сайта на МЗ за обществено обсъждане


Медицинските критерии ще допринесат за стандартизиране и подобряване на наблюдението и сигурността на пациентите и ще създадат оптимални условия за развитие на трансплантационната дейност в страната. Това е изключително важно с оглед нарастващия брой пациенти, нуждаещи се от животоспасяваща операция, каквато е органната трансплантация, изтъкват от министерството.


По данни от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ към 4 ноември т.г. в листите на чакащи за трансплантация като потенциални реципиенти на бъбрек са вписани 900 души, на черен дроб – 42, на сърце – 40, на бял дроб – 21 души.


Очакваният резултат от предложената промяна е повишаване на качеството на интензивната грижа и подобряване на условията за развитието на трансплантационната програма на страната ни.

 

Коментари