Публикация

МЗ предлага въвеждането на нова класификационна система на медицинските процедури

МЗ предлага въвеждането на нова класификационна система на медицинските процедури

Министерството на здравеопазването предлага въвеждането на нова класификационна система на медицинските процедури, която е разработена на базата на Австралийската класификация на медицинските процедури. Системата трябваше да бъде въведена преди години, но неколкократно бе отлагана. Настоящият екип на министерството прави това възможно с подготвени промени в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.


Проектът на наредбата е публикуван на сайта на МЗ за обществено обсъждане


Замяната на кодовете на медицинските процедури по МКБ 9 КМ с кодовете по новата класификационна система, което включва медицинските процедури, изпълнявани по клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури, включени в приложенията на наредбата, ще допринесе медицинските дейности да се отчитат по унифициран, нормативно регламентиран начин, изтъкват от министерството.


Новата система е адаптирана към българската медицинска практика

 

като е отразена възможността за кодиране на всички изпълнявани от лечебните заведения медицински процедури.


Въвеждането в практиката на новата класификационна система ще осигури прозрачност по отношение извършените от лечебните заведения медицински дейности. Това е предпоставка, от една страна, за по-ефективно разходване на обществения ресурс, а от друга – за подобряване на контрола върху дейността и качеството на предлаганите медицински услуги, допълват от МЗ.

 

Обществената консултация продълважа до 19 декември

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg и akozareva@mh.government.bg

 

Подробности четете в прикачениете файлове.

Коментари