Публикация

Форум посветен на денталното детско здраве ще се проведе в София

Форум посветен на денталното детско здраве ще се проведе в София

Българският зъболекарски съюз организира Годишен форум във връзка с „Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18-годишна възраст в Република България”. Конференцията е в партньорство с Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и ще се проведе на 2 декември 2021 г. от 11:00 ч. в хотел „Интерконтинентал“ в София.

 

По своята същност тази Програма е уникална не само за България, но и за всички страни на територията на Европа. Нейната реализация и постигнати резултати имат пряко отношение към оралното и цялостното здраве на нашите деца. Базирана на конкретни данни от изследвания, извършени дейности и анализирани резултати, Програмата представлява стабилна основа за изграждане на навици, действия и цялостна философия, отнасящи се до здравни норми и поведение.

 

Д-р Николай Шарков, председател на БЗС и председател на Националния координационен съвет на Програмата, д-р Борислав Миланов, главен секретар на БЗС, д-р Светослав Гачев, зам.-председател на БЗС и член на Националния координационен съвет, д-р Виктория Жекова, ръководител на кампанията за поставяне на силанти, която е част от Програмата, д-р Ирена Божидарова, член на Националния координационен съвет, ще представят резултатите за 2021 г. на Годишния форум.

 

Лектори на събитието ще бъдат проф. д-р Ани Белчева, дм – зам.-ректор по учебна дейност и ръководител катедра „Детска дентална медицина“, Медицински университет – Пловдив, проф. д-р Радосвета Андреева, дмн – ръководител катедра „Детска дентална медицина“, Медицински университет – Варна, доц. Лилия Дойчинова, дм – катедра „Детска дентална медицина“, Медицински университет – София и модератор д-р Николай Шарков - катедра „Детска дентална медицина“, Медицински университет - София.

 

По време на годишния форум ще бъдат обобщени резултатите от проведените семинари и от силанизирането на детските постоянни зъби в рамките на кампанията за 2021 г. До тази година през Програмата са минали над 140 000 деца и са поставени силанти на около 500 000 зъба.

 

Крайният резултат е свързан с по-високо качество на живот и реализация на бъдещето на България – нашите деца. В никакъв случай на последно място е и финансовият ефект, изразен в спестяване на бъдещи средства, които ще бъдат спестени от лечение, свързани с индивидуалното здраве на всеки.

Коментари