Публикация

Топ инфекционист става част от екипа на „Софиямед“

Топ инфекционист става част от екипа на „Софиямед“

Специалистът по инфекциозни болести с над 28 г. опит проф. д-р Георги Попов, д.м., става част от екипа на университетски медицински комплекс „Софиямед“. Той ще бъде консултант към COVID-19 отделението в УМБАЛ „Софиямед“, като ще преглежда и пациенти на кабинет в ДКЦ „Софиямед“ - БЛОК1.


„Радвам се, че се присъединявам към екипа на най-модерната и бързо развиваща се университетска болница в България, в която работят изявени по специалностите си лекари. Надявам се чрез опита и експертизата си да подкрепя усилията на екипа на COVID-19 отделението в лечебното заведение, в което и към момента работят доказани инфекционисти с над 40 г. стаж. Ще съсредоточа усилията си и върху диагностиката на болни с вече установени или недиагностицирани инфекциозни заболявания. Имам амбициите да бъда полезен на пациентите с проблемни инфекциозни болести като лаймска болест, EBV и CMV инфекция, неясно фебрилно състояние, клостридийни инфекции, невроинфекции, HIV инфекции и СПИН“ , коментира проф. Попов.


Специалистът ще предложи на пациентите си от ДКЦ възможността за

 

провеждане на насочени изследвания в диагностиката на целия спектър от инфекциозни заболявания

 

чрез специално разработен VIP диагностичен пакет.


Проф. Попов започва активна работа по специалността през 1993 г., когато печели конкурс за клиничен ординатор по „Инфекциозни болести“ в клиника по Инфекциозни болести на ВМА. От 1993 г. до 2015 г. след конкурси преминава през длъжностите: асистент, старши асистент и главен асистент по Инфекциозни болести. От 2015 г. до 2021 г. заема академичната длъжност „Доцент”, а от 2021 г. „Професор“ в Катедра „Инфекциозни болести” към ВМА – София. От 2017 г. е началник на Първа клиника по Инфекциозни болести, а от 2018 г. след конкурс е избран за началник на Катедра „Инфекциозни болести” към ВМА – София. От 2019 г. Георги Попов е назначен за заместник-началник на Военномедицинска академия по учебно-научната дейност и заместник-главен лекар на Въоръжените сили на Република България. Част от екипа на „Софиямед е от ноември 2021 г.


От 2017 г. е член на Националната изпитна комисия за придобиване на специалност по „Инфекциозни болести“, а от 2020 г. е неин председател. От 2019 г. е член на изпитната комисия за придобиване на специалност по „Превантивна военна медицина“. Участвал е многократно във военно-медицински мисии.


Научната дейност на професор Георги Попов

 

е представена в дисертационен труд и автореферат към него на тема „Клинико-епидемиологични проучвания върху вирусните хепатити в затворени колективи”, 2 монографии – „Инфекциозни болести по време на военни мисии” и „Лаймска Невроборелиоза”, участие в написването на учебник Нервни болести с 4 глави, 172 научни статии в научни списания в България и чужбина, от които 18 с Impact factor и 28 със SJR. Професор Георги Попов има 109 участия в национални и международни научни форуми. Той има 165 български цитации, а международни в базата Scopus - 40 цитации и в Web of Knowledge – 35 цитации.


Участвал е в международни клинични проучвания, свързани с различни терапевтични аспекти

 

на грип тип В, хепатит тип С, клостридиални инфекции и COVID-19.

Mногократно награждаван e с грамоти и предметни награди от БЛС, Министерството на здравеопазването, Министерство на отбраната, Военномедицинска академия, Полицейска асоциация и други. Експерт e към NATO in the field of Contagious Diseases, including Tropical Medicine.


Член на Национален съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.


Член на БЛС, БДИБ, ECCMID.


Час за преглед при проф. Попов може да запишете тук: https://superdoc.bg/lekar/georgi-popov-dm

Коментари