Публикация

Принуждаван ли е българският пациент да плаща за избор на екип?

81% от хората, участвали в анкетата на сайта health.bg, посочват, че са били принуждавани да плащат за избор на екип в болница. За 20 на сто от тях цената е била непосилно висока.


3 на сто от участвалите в допитването изтъкват, че сами са пожелали да заплатят за услугата, за да могат да бъдат под грижите на определени специалисти.

Никога не са заставяни да доплащат 16 % от хората.

В момента няма ясен регламент за избора на екип и всяка болница определя сама сумите, които могат да се искат от пациентите.

Справка на здравното министерство е показала, че на места сега те стигат и до 10 хил. лева.

Проект за промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ предвижда изборът на екип и лекар в болница ще има таван съобразно стойността на съответната клинична пътека.

За пътеки на стойност до 500 лева изборът на лекар ще е до 50% от цената й или не повече от 250 лева, а изборът на лекар – 75% от нея, не повече от 350 лева. За пътеки до 1000 лева изборът на лекар ще е не повече от 300 лева, а на екип – максимум  450 лева. При пътеки на стойност от 1000 до 2000 лева цената за избор на лекар ще е до 400 лева, а на екип – не повече от 700 лева. При пътеките над 2000 лева изборът на лекар ще е до 700 лева, а на екип – не повече от 950 лева.

Под „екип” се разбира лекарят, извършващ конкретната интервенция или друга специфична част от диагностично-лечебния процес, посочена от пациента, заедно с поне още един лекар с друга специалност и специалист по здравни грижи.

Избор на екип няма да се допуска, когато лекарят или екипът е само един, както и след приключване на интервенцията. Избор на екип не може да се прави и за целия престой на пациента в болницата.

Не се допуска определянето на различни цени за избор на лекар или екип в болниците в зависимост от сложността или продължителността на манипулацията, която ще бъде извършена на пациента, както и от заеманата длъжност, трудовия стаж и научните степен и звание.

За да се засили контролът, лечебните заведения ще трябва да създадат електронен дневник на заявленията за допълнителната услуга.
Данните ще постъпват и в районните центрове по здравеопазване на всеки три месеца.

Коментари