Публикация

Антибиотичната резистентност взема 750 000 жертви годишно,  33 000 – в Европа

Антибиотичната резистентност взема 750 000 жертви годишно,  33 000 – в Европа

Всяка година 750 000 души по света умират в резултат на резистентни към лекарства бактерии (AMR), като в Европа смъртни случаи са 33 000. Това отчита група депутати от Европейския парламент в свое писмо до Европейската комисия. Те също така отбелязват данни на Световната банка, която изчислява, че AMR може да тласне 28 милиона души в крайна бедност до 2050 г. Предвидимите икономически загуби за година ще бъдат над 1 трилион щатски долара след 2030 г.

 

Евродепутатите приветстват създаването на фармацевтична стратегия на Европейската комисия

 

която има за цел да гарантира предлагането на безопасни и достъпни лекарства, да отговори на нуждите на пациентите и да подкрепи фармацевтичната индустрия да остане иновативна. Те призовават стратегията да се съсредоточи към разработването на достъпни и качествени антимикробни средства. Според тях тя трябва да използва предимствата на дигитализацията и да насърчава иновациите в области с незадоволени нужди, като антимикробни средства, лекарства за деца и медикаменти за редки заболявания. По думите им така ще се намали зависимостта на ЕС от внос от трети страни.

 

Евродепутатите отправят няколко препоръки, които Европейската комисия да приеме като част от Фармацевтичната стратегия за Европа. Те включват:

 

  • Засилване на ролята на ЕС в глобалните дискусии относно недостига на антибиотици, с акцент върху повишаването на устойчивостта на веригите за доставки;
  • Отстраняване на затрудненията в изследванията и иновациите на антибиотиците, особено в по-късните етапи на клиничните изследвания;
  • Намаляване на зависимостта от антибиотици чрез превантивни дейности и проучване на възможностите за алтернативи;
  • Осигуряване на прозрачност във фармацевтичната индустрия по цялата верига;
  • Намаляване на рисковете за околната среда от производството, употребата и изхвърлянето на антибиотици.

Евродепутатите смятат, че

 

AMR е ключова област, в която европейските граждани очакват твърди действия

 

Тъй като проблемът не може да бъде решен ефективно на национално ниво, те призовават Фармацевтичната стратегия да бъде стъпка към амбициозен регламент, който ще се занимава със здравето на хората по отношение на антибиотичната резистентност.

 

Източник: Health Europa

Коментари