Публикация

Какво предприема Европа, за да се справи с антибиотичната резистентност

Какво предприема Европа, за да се справи с антибиотичната резистентност

Антимикробната резистентност (AMR) е отговорна за около 33 000 смъртни случая годишно в ЕС, затова Европейската комисия я определя като опасност, която пряко влияе върху здравето на хората и носи тежко икономическо бреме поради високите разходи за лечение.  Изчислено е също, че

 

антибиотичната резистентност струва на ЕС 1,5 милиарда евро годишно, като разходи за здравеопазване и загуби от производителност

 

Ето защо още през юни 2017 г. ЕК прие Плана за действие на ЕС срещу AMR. Неговите основни цели са в три насоки:

 

  • Превръщане на ЕС в регион с най-добри практики по отношение на използването на антибиотици
  • Насърчаване на изследванията, развитието и иновациите в сферата на антибиотиците
  • Оформяне на глобален дневен ред

Като първа част от плана Комисията създаде насоки в рамките на ЕС за разумната употреба на антибиотици, които бяха предоставени на всички страни-членки. Те имат за цел да намалят неподходящата употреба на такива лекарства и да насърчат тяхното разумно използване. Два пъти годишно ЕК издава доклад за напредъка.

 

През следващите години бяха направени няколко актуализации на плана. Една от най-важните е създаването на 25 ноември 2020 г. на Фармацевтична стратегия за Европа, която трябва се справи с няколко предизвикателства, свързани с AMR. Като проблем, който трябва да бъде преодолян, се отчита липсата на инвестиции в нови антибиотици.

 

Стратегията обхваща действия за подобряване на осведомеността на здравните специалисти и европейските граждани относно антимикробната резистентност.

През ноември 2020 г. беше публикувано ново Решение на ЕК, което е свързано с наблюдението и докладването на антимикробната резистентност при зоонозни и коменсални бактерии. В него се разглеждат най-новите научни становища, както и бъдещите тенденции в AMR.

 

През 2021 г. беше приета програмата EU4Health (2021-2027), която представлява отговора на ЕС на COVID-19. В нея са инвестирани 5,1 млрд. евро. Тя предоставя финансиране на страните-членки за редица здравни приоритети, включително намаляване на AMR.

 

Източник: Европейска комисия

Коментари