Публикация

Европа иска разнообразие при доставките на антибиотици

Европа иска разнообразие при доставките на антибиотици

Ако не се предприемат ефективни действия, антимикробната резистентност (AMR) може да върне света назад в епохата, когато все още нямаше антибиотици. За това предупреждават депутати от Европейския парламент в писмо до Европейската комисия (ЕК). Според тях става въпрос за тихо нарастваща пандемия, която ще засяга все повече хора в бъдеще.


Евродепутатите приветстват създаването на Фармацевтична стратегия за Европа

 

която да насърчава производството на нови антибиотици и може да се справи с проблемите на пазара. В съответствие с приета резолюция на Европейския парламент те призовават ЕК да приеме техните препоръки.


На първо място депутатите искат засилване на ролята на ЕС в глобалните дискусии относно недостига на антибиотици. Според тях липсата на достатъчно препарати създава опасност лекарите да предписват като алтернатива т.нар. широкоспектърни антибиотици, които ускоряват развитието на резистентност. Ето защо е необходимо ЕС да гарантира разнообразие на доставките на антибиотици, като преосмисли икономическите си модели и насърчи съвместни практики за възлагане на обществени поръчки.


Евродепутатите отбелязват, че има известни проблеми, свързани с разработването на антимикробни иновативни лекарства, особено в по-късните етапи на клиничните изследвания. По думите им, ЕК трябва да помогне на компаниите за справяне с тази ситуация.


Пробойни има също така във веригата на доставка на медикаментите от производителя до пациента. Ето защо ЕС трябва да възприеме подход за разработването на нови модели на достъп. Препоръчва се разграничаване на разходите за изследвания и иновации при формиране на цената на крайния продукт.


Превенцията на антибиотичната резистентност също е ключов фактор

 

Депутатите смятат, че ЕС трябва да насърчи алтернативните изследвания, като например фаготерапията, за да се намали зависимостта от антибиотици. Необходимо е също така да се определят, какви трябва да бъдат целите за потребление на антимикоробни средства в рамките на Евросъюза, за се намали практиката за предписването им в неподходящи случаи. В тази връзка е нужно да се подобрят механизмите за контрол.


Депутатите отбелязват, че трябва се да осигури прозрачност във фармацевтичната индустрия по цялата верига. В тази връзка е необходимо ЕС да създаде стабилна законодателна рамка.


Източник: European Public Health Alliance

Коментари