Публикация

Бъдещата коалиция планира мащабни промени в здравеопазването

Бъдещата коалиция планира мащабни промени в здравеопазването

Четирите партии, които преговарят за съставяне на ново правителство, обсъждат мащабни промени в сферата на здравеопазването във втория ден от преговорите за коалиция. На днешната среща между „Продължаваме промяната“ (ПП), БСП, „Има такъв народ“ (ИТН) и „Демократична България“ (ДБ) се изготви Управленска програма в сектора здравеопазване. Участие взе и Българският лекарски съюз.

 

Според политиците е необходим засилен контрол в сектора, който може да се осъществи чрез поредното преобразуване на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Предложено беше тя да бъде извадена от контрола на Министерството на здравеопазването и прехвърлена на Министерски съвет или Народното събрание. От ИТН обявиха, че органът трябва да е независим, за да не репресира хората, работещи в здравеопазването, като тази идея бе подкрепена от всички партии.

Електронно здравеопазване

Като приоритет политиците изведоха развитието на електронното здравеопазване у нас. Стигна се до консенсус до края на 2022 г. да бъде въведено напълно пациентското досие.

Демонополизация на НЗОК

Обсъдена бе и идеята за демонополизацията на НЗОК. От БСП обявиха, че трябва да бъде възстановен обществения статут на касата, но същевременно признаха, че на този етап тя не може да съществува без държавата.

Бъдещето на клиничните пътеки

Партиите се договориха да се върви към замяна на клиничните пътеки с диагностично-свързани групи (ДСГ). По предложение на ДБ се стигна до консенсус най-напред да се направи коригиране на цените на редица пътеки с цел преодоляване на дисбаланса в системата. От ПП обявиха, че може още през 2022 г. да бъдат пуснати пилотни програми на ДСГ в няколко болници. Така може да се анализира ефекта от промяната във финансирането. ОТ БСП напомниха, че опитът от други държави показва повишаване на разходите с над 30%, но дългосрочно те ще бъдат намалени.

Здравната карта

Бе договорено и преразглеждане на здравната карта през 2022 г. Според политиците е необходимо тя да бъде оптимизирана спрямо европейските стандарти, но след като бъде неравен анализ, включително и на разпределението на медицинските специалисти в страната.

 

Болниците в труднодостъпните райони, инфекциозните отделения и болници, родилните и детските звена и отделения ще бъдат финансирани не на база дейност, а на база капацитет и потребност, решиха представителите на партиите. 

Спешната помощ

По отношение спешната помощ бе взето решение тя да бъде оптимизирана, като освен адекватно заплащане на медиците в нея е необходимо и разкриването на нови структури към някои болници, за да може всеки един пациент да получи адекватна помощ в рамките на т.нар. „златен час“. Анализът на потребностите за системата трябва да бъде готов до юни 2022 г.

Доболничната помощ

Партиите се споразумяха за създаване на по-ефективна доболнична помощ чрез разширяване на скрининговите програми и ваксинации за социално значими заболявания. Постигнат бе и консенсус НЗОК да покрива 95% от лекарствата за остри състояния при децата до 14 г. От БСП поискаха това да е напълно безплатно, но в крайна сметка отстъпиха от позицията си. Те се съгласиха с предложението на ДБ, че трябва да има минимално доплащане, което да ангажира родителите в лечебния процес.

Заплащане и бонуси

Между базовото заплащане на заплати и бонуси да има минимално и максимално съотношение в лечебните заведения, работещи с обществен ресурс. Около това се обединиха политиците. То вероятно ще бъде 1:20. 

 

В споразумението беше записано още въвеждане на рамкова система с минимална почасова ставка, приемане на Наредба за детайлна оценка на труда на медицинските специалисти, базирана на минимална почасова ставка и надградена. 

Управлението на лечебните заведения

Управленски кадър в едно лечебно заведение няма да има право да е негов собственик или да заема едновременно и управленски пост в друга лечебна структура. Това важи и за заемащите ръководни постове в лечебни зведения и университетите, като длъжностите могат да бъдат заемани само два мандата. Това предложение бе направено от ПП и оспорвано от БСП, но в накрая социалистите се съгласиха на компромис в името на Управленската програма.

 

Работещите в тези лечебни заведения да имат максимум един договор с Националната здравноосигурителна каса, записаха още представителите на партиите. 

Специализациите

Промяна в наредбата за специализация и хармонизирането й с нормите на ЕС също обедини участниците в преговорите, които записаха да има единен национален конкурс. Преговарящите обсъдиха и включването на специализантите като изпълнители по клинични пътеки. Те се съгласиха една пътека да може да бъде изпълнявана задължително от лекар със специалност и двама лекари специализанти, като последните да бъдат включени като изпълнители на дейност по НЗОК.

 

Автор Бойко Бонев

Коментари

" Болниците в труднодостъпните райони, инфекциозните отделения и болници, родилните и детските звена и отделения ще бъдат финансирани не на база дейност, а на база капацитет и потребност, решиха представителите на партиите."
Не ми звучи особено логично . Как ще се дефинират тези райони и потребностите ? И кои са точно труднодостъпни ? Имайки предвид неравномерното разпределение на населението у нас ми се струва , че ако трудно достъпните са наистина труднодостъпни в тях живее предимно застаряващо население , което едва ли се нуждае от детски , родилни и други подобни звена. Иначе звучи примамливо за колеги , които предпочитат да си почиват или да упражняват друга дейност поради сигурната липса на лечебно- профилактична дейност по направление бременност , раждане , детски и майчини консултации , при което заплащенето ще бъде финасирано не на база дейност .......