Публикация

МЗ: Прогнозата е за тежък грипен сезон

МЗ: Прогнозата е за тежък грипен сезон

Епидемиолозите прогнозират тежък грипен сезон, информира Министерството на здравеопазването.

В България циркулацията на грипни вируси обикновено започва през декември

като епидемията от грип се разгръща през януари-февруари.


През изминалия сезон 2020/2021 г. циркулацията на грипните вируси в Европейския съюз беше необичайно слаба, а у нас за първа година не бяха доказани грипни вируси. Това се обяснява с прилаганите противоепидемични мерки, които оказват ефект не само върху пандемичния коронавирус, но и върху грипните вируси. Ако и през този сезон се спазват стриктно противоепидемичните мерки, е възможно да няма тежка грипна епидемия, каквито се наблюдаваха в сезоните преди пандемията.

Ранното доказване на грипен вирус A (H3N2) в Европа обаче показва, че настоящият грипен сезон може да бъде по-тежък в сравнение с предходния

особено за възрастните и за хората с ослабен имунитет, предупреждават от ведомството.

 

 

Първи признаци за надигаща се грипна вълна в Европа - доклад

Какви грипни щамове ще ни атакуват тази година?

Предполага се, че през сезон 2021/2022 г. ще циркулират грипни вируси, които са подобни на вирусите, влизащи в състава на противогрипните ваксини, препоръчани от СЗО за страните от Северното полукълбо, а именно:

 • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;
 • A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2);
 • B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);
 • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Засега не може да се прогнозира кой от тези вируси ще доминира.

 

Д-р Баймакова: „Завръщането“ на грипа е неизбежно

До каква степен ни защитава противогрипната ваксина?

Ефективността на противогрипните ваксини не е 100%, но те осигуряват защита срещу тежки форми на грип и усложнения, особено при високорисковите лица. Според научни публикации противогрипните ваксини:

 • Намаляват с 50-60% амбулаторните прегледи, дължащи се на грип, в общата популация.
 • Намаляват с 57% хоспитализациите, дължащи се на грип, при хора над 50 г.
 • Намаляват със 74% приема на деца в интензивни отделения.
 • Намаляват с 52% и 79% хоспитализациите при хора с хронични белодробни заболявания и с диабет, съответно.

Ефективността на противогрипните ваксини зависи от възрастта и имунния статус на ваксинирания, но най-вече от антигенната близост между ваксиналните и епидемичните грипни вируси. Най-висока е ефективността на ваксините спрямо грипни вируси тип В, тъй като те са най-генетично стабилни, а най-ниска е спрямо грипни вируси А (H3N2), които са най-изменчиви. Така че от значение за ефективността на ваксините е кой грипен вирус преобладава през даден епидемичен сезон.

Късно ли е, ако сега решим да си поставим ваксина срещу грип?

Препоръчва се ваксината срещу грип да се приложи поне 14-21 дни преди началото на циркулацията на грипни вируси в страната, за да има време да се формира имунитет. Засега не е засечена циркулация на грипни вируси, така че може да се поставя противогрипна ваксина. Счита се, че дори по време, когато в страната циркулират грипни вируси, може да се прилага ваксина, при положение че човек е здрав и няма остро заболяване.

 

Д-р Чобанов: Ето как да разграничим грип от Ковид

За кои групи от населението е препоръчителна ваксината срещу грип?

Противогрипни ваксини се препоръчват на хора, които са с повишен риск от тежко протичане на грип и развитие на усложнения. Според СЗО ежегодна ваксинация против грип се препоръчва на хора с:


Висок риск от усложнения:

 • Бременни жени (високо приоритетни);
 • Деца на възраст от 6 месеца до 5 години;
 • Възрастни ≥ 65 год.;
 • Бебета на възраст над 6 мес. с хронични заболявания (диабет, хронични сърдечни и белодробни заболявания, вродена или придобита имуносупресия, ХИВ/СПИН и др.);

Повишен риск от заразяване или предаване на инфекцията:

 • Медицински персонал.

Според НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 31.05.2005 г., Доп. - ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 9.10.2012 г.) ежегодна ваксинация против грип се препоръчва на следните групи хора:

 

Всички, навършили 65 год.

 

Всички възрастни и деца над 6-месечна възраст, страдащи от следните заболявания:

 • хронични белодробни заболявания, включително астма;
 • хронични заболявания на сърдечносъдовата система;
 • метаболитни заболявания, особено диабет;
 • хронична бъбречна недостатъчност и болни на хемодиализа;
 • вродена и придобита имуносупресия, включително медикаментозна; носители на НIV и болни с клинично проявена НIV инфекция;
 • хемоглобинопатии;
 • органна трансплантация.

Хора, живеещи в организирани колективи (домове за медико-социални грижи, военни поделения, общежития и др.);


Хора с повишен риск от заразяване във връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.);


Всички, които са в контакт с лица с повишен риск от усложнения (членове на семейството, включително деца; персонал на лечебни, здравни и социални заведения).

Какво трябва да кажем на хората, които се колебаят да се ваксинират срещу грип?

По време на пандемията от COVID-19 препоръките за противогрипна ваксинация са с особено значение поради вероятността от заразяване със SARS CoV-2 и грипен вирус, което би довело до утежняване състоянието на пациента. Това е особено важно за хората с повишен риск от тежко протичане на COVID-19 и на грип (лица на възраст ≥ 65 год., лица с хронични заболявания и с ослабен имунитет). Приоритетни групи за противогрипна ваксинация трябва да бъдат също медицинските работници, както и обитателите и персонала на социални заведения.

Коментари