Публикация

129 млн. лв. от резерва на НЗОК за лекари и болници

129 млн. лв. от резерва на НЗОК за лекари и болници

Членовете на Надзорния съвет на НЗОК днес гласува да се освободят 129 млн. лв. от резерва на фонда. Решението е публикувано на сайта на НЗОК, може да го видите тук.

 

Финансовите средства от резерва ще бъдат разпределени към всички договорни партньори на НЗОК:

  • Общопрактикуващи лекари - 15 млн. лв.;
  • Медико-диагностична дейност - 15 млн. лв.;
  • Специализирана извънболнична помощ - 22 млн. лв.
  • Лечебни заведения - 40 млн. лв.
  • Лекарствоснабдяване - 37 млн. лв. 22 млн. от тях са за лекарства за домашно лечение, а 15 млн. лв. – за медикаменти в онкологията, както и препарати, необходими  при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при вродени коагулопатии.

Източник: НЗОК

Коментари