Публикация

Ковид-19 в МБАЛ Троян, Споделен клиничен опит

Брой преминали пациенти за периода ноември 2020г до юли 2021г. 322. Разпределение на пациентите по месеци: ноември 70; декември 51; януари 21; февруари 13; март 54; април 74; май 33; юни 11; юли 6.

 

Какво знаехме в началото?

Респираторна вирусна инфекция, вторично усложнена с бактериална пневмония.

 

Отговор:  Много малко от две лекции на проф. Борислав Георгиев от НКБ и от доц. Камелия Генова от Пирогов.

Диагностична схема:  PCR  тест, рентгенография и КАТ на бял дроб, пълна кръвна и диференциална кръвна картина, СУЕ, CRP, хемостазни и коагулационни параметри, биохимия, кръвно-газов анализ. Терапевтична схема : Два антибиотика, отхрачващ медикамент, малки дози дексаметазон, 4 или 8 мг. , фракциониран хепарин, , антипиретици и водно-елекролитни разтвори.  Кислородо терапия.

Първи въпроси и съмнения  относно терапията и протичането на болестта при проследяване на двама пациенти: Почти еднакви на вид Ро.  гр. на бял дроб и КАТ, но много различно протичане. Единият се чувства добре и почти не ползва кислород. Д –димер 1,6.  Другият е в тежко общо състояние с много високи дози кислород. Д-димер над 16.

Защо?

 Пациента с леко протичане е на терапия  с ДОАК, поради предсърдно мъждене, а другият  на ниски дози нискомолекурярен  хепарин.

 

Виж повече в прикачения файл:

Прикачени файлове

Ковид 19 в МБАЛ Троян.pptx

Коментари