Публикация

Красимира Зайкова, студент в МУ-Варна: Превенцията на рака е от ключово значение

Красимира Зайкова, студент в МУ-Варна: Превенцията на рака е от ключово значение

Нашият национален план за борба с рака трябва да бъде работещ както пациентите и хората срещнали и преживели болестта, така и за гражданите на България като цяло. Това заяви в изказването си Красимира Зайкова, студент в МУ-Варна и младежки посланик на Европейския кодекс за борба с рака по време на експертна кръгла маса под надслов "Националният план за контрол на рака - мисията възможна". Ето какво още каза тя:

Кои са ключовите елементи, с които може да се постигне този резултат?

Важно е този национален план да се създаде съвместно с хората, засегнати от рака, техните семейства и приятели, различните пациентски организации, млади хора и други, заинтересувани страни.

 

Националният раков план трябва да включва Европейския кодекс за борба с рака, който може да послужи като гръбнак в изготвянето на национални политики в областта на профилактиката. Кодексът е инициатива на ЕК, координирана от Международна агенция за изследване на рака на СЗО.

 

Кодексът е надежден, базиран на доказателства и свободен от търговско влияние инструмент, насочен е както към населението, така и към научните изследователи и по този начин се различава от другите инициативи по своята яснота и достъпност. Включва 12 лесни действия, които хората могат да предприемат за себе си или за своите семейства с цел намаляване на риска от развитие на рак. Кодексът се стреми да възпитава здравно поведение у младите хора от най-ранна възраст. 

Най-ефективната дългосрочна стратегия за контрол на онкозаболяванията е превенцията

Тя има и най-голям потенциал за общественото здраве. Националните ракови планове на Малта и Словения, например, следват структурата на самия кодекс и имат конкретни цели за всяка от препоръките. Испания подчертава, че кодексът съдържа най-добре документираните препоръки за първична превенция и трябва да продължава да бъде еталон за всички стратегии за борба с онкозаболяванията.

 

Основните изисквания за кодекса за нашия национален раков план могат да включват разработването на скринингови програми, както и подобряване на обхвата на ваксинацията срещу HPV, което е и в съответствие с препоръките на СЗО за ликвидиране рака на маточната шийка.

 

Нашият национален план може много добре да използва наличните ресурси: разглеждайки профила на СЗО за България, ние можем да определим своите приоритети и да видим кои пропуски трябва да бъдат запълнени.

Изводи:

  • Превенцията е жизнено важна за контрола на раковите заболявания, но е все още пренебрегвана в България;
  • Осведомеността относно Европейския кодекс и неговите послания е все още ниска в Европа, включително и в България. Поради това е необходимо повече сътрудничество между младежи, учени, политици и заинтересовани страни;
  • Младите хора са от ключово значение за засилването и разпространението на превантивни послания, правителствени инициативи, както и политики на своята страна.

 

Гледайте пълния запис на кръглата маса с участие на европейски и наши експерти на този линк:

"Националният план за контрол на рака -  Мисията възможна"

 

 

Коментари