Публикация

Специализантите ще държат изпит само пред една комисия

Специализантите ще държат изпит само пред една комисия

Всички специализанти да полагат държавен изпит за специалност при равни условия. Те ще се явяват пред една комисия, в състава на която ще участват представители на всички висши училища.

 

Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, публикувана от МЗ на сайта на ведомството за обществено обсъждане до 12 декември 2021 г.

 

Според действащата наредба по всяка специалност се утвърждават по възможност най-малко две комисии за държавен изпит за специалност, като всяка комисия се състои от не повече от 10 души.

Втора комисия ще се формира по изключение

В проекта е записано, че изключение за втора комисия ще се допуска, когато броят на кандидатите за явяване на държавен изпит за дадена специалност през една изпитна сесия надхвърля 30.

 

С изменението се цели полагането на държавния изпит за специалност да стане при еднакви условия, уточняват от МЗ в мотивите.

 

Приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от
2015 г. няма да де отрази върху държавния бюджет, нито ще натовари
финансово висшите училища, базите за обучение и специализантите.

 

 

 

Целия текст на наредбата можете да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

naredba_1_sedmo_izm_final_2611.pdf

Коментари