Публикация

До 31 декември трябва да се въведат пълните и актуални данни на членовете на БЛС в регистъра на организацията

До 31 декември трябва да се въведат пълните и актуални данни на членовете на БЛС в регистъра на организацията

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ


Уважаеми колеги,


Във връзка с оптимизацията на Националния регистър на Съсловната организация, въвеждането на контроли за достъп и цялостното повишаване на неговата сигурност, както и предстоящото издаване на удостоверения за членство в Българския лекарски съюз през новата 2022 година, Ви уведомяваме:


Изискванията за сигурност и контролите за достъп, заложени в новата платформа на Националния регистър, позволяват издаване на удостоверения само при пълни и актуални данни на съответния лекар.


Затова:

до 31 декември е наложително да въведете актуализираните данни на Вас и/или тези на работещите при Вас лекари

чрез следните стъпки:

 

  • Акуратно попълване на всички данни в excel таблица (в прикачен файл), която съдържа необходимите атрибути за създаване на пълноценен профил на отделния лекар.
  • Прикачване на същата таблица в защитения сървър (sharepoint) на БЛС на следния линк:

https://blsbg-my.sharepoint.com/personal/bulgarianmedicalassociation_blsbg_com/_layouts/15/onedrive.aspx?p=26&s=aHR0cHM6Ly9ibHNiZy1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovcC9idWxnYXJpYW5tZWRpY2FsYXNzb2NpYXRpb24vRWlsalBQSnMzMlpNcVRXYTJaYVJIcThCUzIyUjhWQjRrVk9fb1ZoNGEwZHdZZw

  • След получаване на попълнената таблица, администратор от БЛС ще попълни профилите на лекарите с актуалните данни, като всеки лекар ще получи известие на електронния си адрес за верификация на профила и неговата активация.

 

С уважение,

Д-р Иван Маджаров
/Председател на БЛС/


Таблицата може да откриете в прикачения файл.

Прикачени файлове

BLS_Reg_2021.xlsx

Коментари