Публикация

Проф. Сербезова: Ролята на фармацевта за по-пълноценното придържане към онкотерапията

Проф. Сербезова: Ролята на фармацевта за по-пълноценното придържане към онкотерапията

Националният план за контрол на рака е немислим без включването на фармацевтите.


Това заяви в изказването си проф. Асена Сербезова, председател на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, по време на експертна кръгла маса под надслов „Националният план за контрол на рака - мисията възможна“. Ето какво каза още тя:

 • Около 90% от посещенията при лекар, и тук не говорим само за онкология, а изобщо за лечение на каквито и да е заболявания, завършват с предписването на един или няколко лекарствени продукта. Изключително важно е тези лекарства да се употребяват рационално – те имат потенциала да увеличат качеството и количеството на живота, както и да излекуват пациентите.
 • Лекарствата са специфични продукти, които са важни за здравето, независимо, че напоследък бяха сравнявани с шоколад и вино. Действително, част от проблемите на тази система са, защото ние не проследяваме процесите по употреба на лекарства, ние не знаем много за тяхната ефективност в реално време, не сме дигитализирали процесите по лекарствената употреба. Като не знаем какви са проблемите – как да насочим успешни стратегии за решаването на тези проблеми?! Хората не могат да изберат самостоятелно подходящото лечение и те се нуждаят от съветите на лекарите и фармацевтите. Но тук са изключително важни комуникацията и информацията.
 • Бюджетът за лекарства винаги е ограничен. Доверието в системата се руши, когато има пропуски в лекарствоснабдяването.
 • Въпросът за рационалната лекарствена употреба е особено актуален при наличието на ограничен финансов ресурс, недофинансиране на системата на здравеопазване и дисбаланс на демографската структура.
 • Свръхприемът на лекарства, както и ограниченият и неправилен прием водят до разхищаване на ограничените ресурси, продължителни здравни проблеми и негативна нагласа към лекарствата изцяло. Затова много държави предприемат успешни стратегии за оптимизиране на лекарствената употреба с помощта на фармако-терапевтични ръководства, интегрирани в системите за електронно предписване; обратна връзка, посредством данни за употребата на лекарствени продукти, политики по лекарствена информация, фармацевтични грижи и оценка на резултатите от лечението (оценка на ефективността).

Придържането на пациентите към терапията е изключително важно

 • Много често медицинските специалисти нямат нагласата и времето да обяснят на пациентите защо е важно тяхното участие в процеса, защо е важно да съобщават нежелани лекарствени реакции или да приемат лекарствата по определен начин. Счита се, че в развитите държави всеки втори пациент с хронично заболяване приема неправилно своята терапия. Това е още по-лошо в контекста на онкологичните заболявания. Защо? Всяко едно лечение е вид промяна в живота на пациента – особено при онкозаболяванията – налагат се чести посещения в кабинета, изисква се да контактуваме с друг лекар, не с този, който ни познава. Понякога тези лекари са натоварени от свръхбумащината на системата и понякога информацията и комуникацията се подценява. И много зрели системи на здравеопазване, такива, за които си мечтаем и от които се опитваме да се поучим, отчитат, че значителна част от пациентите не могат да се адаптират.

Непридържане към терапията

Какви са последствията?

 • Намалява се ефективността на лечението – лекарят получава „замъглена“, неправилна, нереална връзка за това доколко е ефективно лечението. Може да се стигне до задълбочаване на здравния проблем, до появата на колатерални проблеми, свръхпредписване на лекарства и пр.
 • Финансови последици – разходи за допълнителни услуги (процедури) лечение, допълнителни лекарства, спешни посещения, намаляване на качеството на живот и трудоспособността.

При онкологичните заболявания този проблем е още по-голям. Необходимо е да се отдели внимание на комуникацията, на допълнителните разходи, на сложността на лечението. Защото много често, поради това, че терапевтичната схема е сложна, пациентът не се придържа към нея.


В същото време не се отчита тази психологическа обстановка, която е около пациента, в неговото семейство, на работното му място. Т.е. той току-що е научил диагнозата си, опитва се да свиква с нея и в някакъв момент му идва сложна терапевтична схема, към която никой не му помага да се придържа.

Ролята на фармацевтите в подобряването на придържането към терапията

 • Те са най-достъпните медицински специалисти (СЗО), експерти по лекарства. Затова във всички системи на здравеопазване, техните познания се използват за подпомагане поддържането на пациентите на онкотерапия. Има разработени различни протоколи за това как фармацевтите да идентифицират пациентите в риск. Само с леко подобряване на комуникацията се наблюдава 19% повишение на къмплайънса.
 • В държави има непрекъснато измерване на придържането, оценка, споделяне на резултатите с лекуващия лекар и стратегии за подобряване.

Включването на фармацевтите в подобряването на придържането към терапията

 • Ще подобри комуникацията със здравните специалисти;
 • Освобождава ценно време за лекарите, което те да фокусират върху друг вид дейности;
 • Подобрява знанието на пациентите относно правилния прием на лекарствата и като последствие от това – ефективност на лечението.

Проучвания показват, че пациентите с онкозаболявания, които получават фармацевтични грижи, имат по-добро придържане към терапията (над 90% в някои проучвания), по-малко НРЛ и подобрено качество на живот.


Гледайте пълния запис на кръглата маса с участие на европейски и наши експерти на този линк: „Националният план за контрол на рака - Мисията възможна“

Коментари