Публикация

Clinical Characteristics of Hospitalized Patients with COVID-19 in Sofia, Bulgaria

Clinical Characteristics of Hospitalized Patients with COVID-19 in Sofia, Bulgaria

Clinical Characteristics of Hospitalized Patients with COVID-19 in Sofia, Bulgaria

 

Popov GT, Baymakova M, Vaseva V, Kundurzhiev T, Mutafchiyski V. Clinical characteristics of hospitalized patients with COVID-19 in Sofia, Bulgaria. Vector Borne Zoonotic Dis 2020; 20(12): 910-915.

 

DOI: 10.1089/vbz.2020.2679

 

PMID: 33054699

 

Impact Factor (2020): 2.133

 

CiteScore (2020): 3.800

 

Indexing: PubMed, Scopus, Web of Science

 

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33054699/

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

02 декември 2021

Прикачени файлове

Vector Borne Zoonotic Dis, 2020, 2...

Коментари