Публикация

Проф. Салчев: НЗОК осигурява съвременна онкологична терапия

Проф. Салчев: НЗОК осигурява съвременна онкологична терапия

Дейностите, които НЗОК заплаща за превенция на злокачествени заболявания в изънболничната медицинска помощ, са разгледани в презентацията на управителя на НЗОК проф. Петко Салчев. Цялата презентация, подготвена специално за кръглата маса "Национален план за рака - мисията възможна" може да видите в прикачения по-долу файл. 

 

В нея подробно са описани всички дейности , които НЗОК заплаща в болничната медицинска помощ за:

  • Диагностика  и  лечение на пациенти със злокачествени заболявания (солидни тумори и злокачествени хематологични заболявания)
  • Достъп до лекарствена терапия за лечение на онкологични заболявания

Разгледяна е ролята на контрола на НЗОК за повишаване ефективността и разширяване достъпа до лечение на ЗОЛ. Съгласно чл. 45 от Закона за здравното осигуряване, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща за оказване на определени видове медицинска помощ, която се определя като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК и се регламентира с наредба на министъра на здравеопазването (Наредба № 9 от 10.12.2019 г.).

 

По отношение на превенцията на злокачествени заболявания, НЗОК заплаща за определени изследвания, като в зависимост от обективното състояние на здравноосигуреното лице, лекарят специалист - по преценка и при необходимост, издава „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) към лечебни заведения, изпълнители на извънболнична помощ.

 

В тази връзка, НЗОК заплаща за изследване на туморните маркери: PSA, CA-15-3, СА-19-9, СА-125, СЕА, алфа-фетопротеин, бета-хорионгонадотропин, които са високоспециализирани медико-диагностични изследвания от пакет „Клинична лаборатория“ и се назначават само от лекар специалист.

 

Допуска се издаването на направление за тях и от личния лекар в случай на писмено искане на ТЕЛК или НЕЛК, като за туморния маркер PSA личният лекар също може да издаде направление, при необходимост и по преценка.

 

Подробности и данни за изплатените през годината средства за диагностика и лечение на онкологични заболявания вижте в прикачената по-долу презентация. 

Прикачени файлове

NHIF-Oncology.pdf

Коментари