Публикация

ВМА с „храм” на историята на военната медицина

ВМА с „храм” на историята на военната медицина

Годишнината от създаването на Военномедицинска академия бе повод да се върнем назад в миналото чрез Военномедицинския музей.
Наричаме го така, а всъщност за нас той представлява истински храм на историята на военната медицина и нейните изключителни представители.

Гордост за ВМА

Разглеждайки всичко, събрано в него, почувствах атмосферата, когато е създадена Академията и осъзнах колко много поколения са отдали живота си за тази кауза и че и днес ние спазваме повелята на нашите първооснователи, а именно ВМА да бъде образцов пример и еталон за лечебно заведение, коментира началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS.

В колекцията са включени различни предмети, отразяващи основните етапи от формирането и развитието на военната медицина

и приноса на нейните представители към развитието на науката въобще. По този начин се правят препратки към славните страници от историята на ВМА, насърчаване на идеалите на милосърдието и хуманизма, преданост към традицията.


Експозицията е допълнена и с информация за последните исторически събития по отношение на военната медицина – обучението на курсантите по специалност „Военен лекар” и участието на екипите на ВМА е посрещането и преодоляването на пандемията от COVID-19.

Коментари