Публикация

ОПЛ са против да вписват имунизациите и на хартия

ОПЛ са против да вписват имунизациите и на хартия

 

Общопрактикуващите лекари се обявиха против изискването на МЗ да нанасят направените имунизации срещу КОВИД-19 и в допълнителна книга. Тези данни се въвеждат сега в Националната информационна система, която може да бъде достъпена от всички оторизирани органи.

 

„В условията на вече напреднала електронизация на системата на здравеопазването, за нас е необосновано, нерационално, неприложимо в практиката и създаващо препятствия пред особено важния в условията на КОВИД епидемията процес на ваксинация, исканото от Вас „възкресяване“ на излишни хартиени документи“, се казва в писмо до МЗ, подписано от доц. Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари.

 

Ето какво пишат още от НСОПЛБ (публикуваме без редакторска намеса):

 

В отговор на Ваше писмо до БЛС и РЗИ, относно „изпълнение на заповед № РД-01-590/19.11.2021 г.“, в което настоявате ваксините срещу КОВИД-19„освен в Националната здравно-информационна система (НЗИС), се вписват и в Книга за регистриране на профилактичните имунизациии реимунизации“ заявяваме следното:

 

За разлика от всички останали ваксини, проведените имунизации срещу КОВИД-19 се регистрират от Общопрактикуващите лекари в Националната здрава информационнасистема(НЗИС) непосредствено в момента след поставянето им, а на пациента се издава сертификат на хартиен носител ако изиска такъв. В НЗИС своевременно постъпват подробни индивидуализирани данни за всяка поставена доза ваксина, както и ваксинираното лице.

 

Същата информация е налична и в медицинските софтуери на всеки Общопрактикуващ лекар на електронен и хартиен носител като част от съдържанието на Амбулаторен лист, подписан от лекаря и имунизирания гражданин. Тези данни постъпват и в НЗОК/РЗОК с месечните електронни отчети, докато в НЗИС, както вече отбелязахме, това се случва „на мига“.

 

Съгласно чл. 12 ал. 1. от Наредбата за имунизациите (доп. –ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) книгата за профилактични имунизациии реимунизации по образец (приложение № 6) може да се поддържа в електронен вариант с възможност за разпечатване на данните от нея за нуждите на държавния здравен контрол.

 

Съгласно чл. 28 (д) от Закона за здравето, достъп до информацията в НЗИС имат Министерство на здравеопазванетои неговите подразделения–регионалните здравни инспекции (РЗИ), НЗОК, гражданите (досвоя личен статус) и други държавни институции. Съответнитеслужители на МЗ и РЗИ могат да достъпят до тази информация и да я обработват електронно при необходимост.

 

Припомняме и чл. 5 от Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, който гласи:

 

„Чл. 5.(2) (Изм. –ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.“

Коментари