Публикация

„ЛИНА“ въвежда Androflor® Screen - генетичен тест за диагностика на урогенитални инфекции при мъжете

„ЛИНА“ въвежда Androflor® Screen - генетичен тест за диагностика на урогенитални инфекции при мъжете

 

Лаборатория „ЛИНА“ предлага нов тест за комплексен микробен анализ на проби от мъжката полова система, наречен Androflor® Screen. Доц. Михайлова разяснява детайли, свързани с изследването.

 

-Доц. Михайлова, какво представлява Androflor® Screen?

 

-Androflor® Screen е PCR базиран генетичен тест, чрез който едновременно се изследват причинителите на урогенитални инфекции, условно патогенните микроорганизми и бактериите, нормално съществуващи в мъжката полова система.

 

Инфекциите на урогениталния тракт при мъжа са най-честата причина за нарушения в репродуктивните функции и основен фактор за развитие на стерилитет. Липсата на симптоми ги прави незабелязани и създава предпоставки за предаването им на половия партньор. Наличието на симптоми влошава сексуалното здраве и качеството на живот.

 

Чрез Androflor® Screen се откриват следните причинители на сексуално предавани инфекции: Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis. Едновременното им търсене е полезно, т.к. симптомите може да се дължат на повече от един микробен вид.

 

В урогениталния тракт на мъжа съществуват и микроорганизми, които в малки количества не създават проблеми, но увеличаването им води до инфекции и усложнения с различна локализация. Такива са Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Candida spp., чревните бактерии и ентерококите. Ето защо при тях е важно не само откриването, но и количествената оценка, каквато осигурява Androflor® Screen.

 

Бактериите, нормално съществуващи в отдели от мъжката полова система, са Staphylococcus spp., Streptococcus spp. и Corynebacterium spp. Лактобацилите, които са основни обитатели на женската полова система, също могат да присъстват временно. Включването на тези родове бактерии в алгоритъма на Androflor® Screen разширява анализа и дава възможност да се правят по-достоверни заключения.

 

-Какво отличава Androflor® Screen от изследванията, които до момента се предлагат в лаборатория „ЛИНА“?

 

-Това е единственият тест, който определя общия брой микроорганизми в проби от мъжка полова система и оценява комплексно ролята на установените видове и родове.

Важно предимство е количественият генетичен анализ на Ureaplasma видове, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Candida видове, чревни бактерии и ентерококи. Разграничават се видовете Ureaplasma urealyticum и Ureaplama parvum. За първи път се отчита процентът на постоянната микробиота и се използва за оценка състоянието на микробиома. Детекцията и определянето на относителния дял на лактобацилите към общия брой микроорганизми дава възможност да се провери дали са спазени правилата за вземане на пробата.

 

-Кога е показан Androflor® Screen?

 

·         При симптоми на урогенитални инфекции: секреция или дискомфорт от уретрата; смущения при уриниране; зачервяване, сърбеж, подуване или обрив по главичката на пениса и т.н.

·         За установяване на причините за стерилитет.

·         При планиране на бременност – в хода на изследване на двамата партньори за редуциране на риска от усложнения по време на бременност, както и увреждане на плода.

·         За проследяване на ефективността на лечението.

·         Профилактично за анализ на състоянието на микрофлората при здрави мъже.

В едно изречение бих обобщила: Androflor® Screen е тест, който всеки мъж е препоръчително да направи поне веднъж годишно.

 

-Какви проби е възможно да се изследват?

 

-За етиологична диагноза на уретрит и баланопостит, както и за контрол на терапията за тези инфекции се препоръчват: уретрален секрет; материал от главичката на пениса, препуциума и препуциалната торбичка; урина.

 

За етиологична диагноза на простатит, мъжки стерилитет, както и за контрол на терапията за тези заболявания се препоръчват: простатен секрет; еякулат; биопсичен материал.

 

-Има ли някакви изисквания за провеждане на изследването?

 

-Да, съществуват особености, които потребителите на теста трябва да познават. Ние сме подготвили подробна информация за медицинските специалисти и пациентите. Изискванията за извършване на Androflor® Screen са публикувани на уеб страницата на лаборатория „ЛИНА“. Главните са:

 

·         Минимум 2 седмици преди вземане на пробата да не са приемани aнтимикробни препарати.

·         Минимум 24 часа преди вземане на пробата да не са прилагани локални антисептици.

·         Въздържане от уриниране 3 часа.

·         Въздържане от секс 3 дни.

·         Съобразяване на вида на пробата с целта на изследването.

 

Коментари