Публикация

КРЪГЛА МАСА ЗА АНТИМИКРОБНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ (ПРОГРАМА)

КРЪГЛА МАСА ЗА АНТИМИКРОБНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ (ПРОГРАМА)

На 13 декември от 13 ч експерти, водещи специалисти, учени, представители на академичната общост, на институциите в здравеопазването, на Световната здравна организация ще проведат кръгла маса за антибиотичната резистентност. Целта е да се изклъчат ключови послания и да се формулират работещи решения, които да залегнат в бъдеща стратетия на България.

 

Събитието се провежда в Българската телеграфна агенция и онлайн

 

Вижте програмата:

 

Коментари