Публикация

Аутизъм и ваксини (превод)

Аутизъм и ваксини (превод)

Все още се срещаме със стари теории, които се предават от уста на уста, предъвкват се безкритично дали заради потребността да се обясни личната история или просто механично се преповтарят, за да запълнят вакуума ...

 

Всъщност тези теории произлизат отнякъде, a науката бавно и сигурно се опитва да отхвърли нявярното и да стигне по логичен път до истината.

 

 

 

Коментари