Публикация

МЗ се отчете за свършеното през последните три месеца

МЗ се отчете за свършеното през последните три месеца

За последните три месеца Министерството на здравеопазването е одобрило създаването на 16 нови дейности към съществуващите държавни лечебни заведения. Това става ясно от отчет на ведомството. Според информацията разрешенията за създаване на нови структури са издадени след комплексна оценка на потребностите на населението от този вид дейности на територията на съответната област или регион.

МЗ е осигурило средства в общ размер на 4 млн. лв. за основен ремонт и обновяване на клиники и отделения в 17 лечебни заведения. Дадени са и целеви средства за капиталови разходи на болници за подобряване на материално-техническата база, закупуване на високотехнологична медицинска апаратура и закупуване на съвременно медицинско оборудване.

Национална здравна информационна система

От министерството отчитат и напредък по развитието на Националната здравна информационна система по следните модули:

 

  • Модул е-рецепти. До настоящия момент са издадени 9 022 274 електронни рецепти, от които напълно или частично са изпълнени 8 220 270. В паралел с модула е пусната в експлоатация и електронната рецептурна книжка. Тя замества изцяло хартиената рецептурна книжка на пациентите. Така гражданите не се налага да купуват хартиена книжка, да чакат при РЗОК за заверка и да я представят във всяка аптека за отпускане на необходимите им медикаменти;
  • Модул е-направление. До настоящия момент са издадени 211 603 електронни направления, от които 172 390 са изпълнени;
  • Модул е – имунизации. Модулът е фокусиран върху ваксините поставени срещу COVID-19. Използвайки този модул, Министерство на здравеопазването има възможност да следи ваксинацията в Р България и изпълнението на Националния ваксинационен план. До настоящия момент са поставени 3 400 750 ваксини, а за периода от 16.09.2021 г. до настоящия момент - 991 358. Общият брой на регистрираните ваксинационни центрове е 3 600;
  • Модул е - преглед. Разработеният модул позволява при провеждането на преглед или консултация от лекар или лекар - специалист информацията да бъде изпратена към НЗИС в реално време и съответно съхранена в пациентското досие. След синхронизацията с предвидената нормативна база, модулът ще бъде въведен в експлоатация;
  • Административен и справочен модул. Справочният модул текущо се допълва с нови справки, като към настоящия момент са реализирани над 60 справки, насочени главно към разпространението на COVID19 и начинът на протичане на ваксинационната кампания;

Пакет за осигуряване на здравни грижи от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти

Отчита се също така, че с промени в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса е въведен пакет за осигуряване на здравни грижи от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти, осъществявани в дома на детето до 14 дни след изписване от болница. Дейностите включват здравно-информационни и промотивни дейности за подобряване на знанията и уменията на лицата, полагащи грижи за детето в дома му по отношение укрепване и подобряване на здравето на детето, кърмене и здравословно хранене, здравословна среда и хигиенен режим за отглеждане и закаляване на детето. С промените се премахва и възрастовото ограничение за ползване на възможността за провеждане на дентално лечение под обща анестезия, като тази възможност ще се ползва след преглед от психиатър със заключение за диагноза за психично заболяване и необходимост от обща анестезия за провеждане на денталното лечение при всички лица, независимо от възрастта им.

Специализациите

В изпълнение на проект „Специализация в здравеопазването” са създадени условия за възобновяване приема на документи от специализанти, желаещи да получат финансова подкрепа. Изменен бе бюджетът на проекта и бяха повишени индикаторите за изпълнението му, с което Министерството на здравеопазването пое ангажимент за подкрепа на по-голям брой специализанти - от 270 на 500 човека.

 

Целият отчет можете да видите тук.

Коментари